ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 36 100 1

معنی کلمه resent

معنی resent از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه resent

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/01/19 Monday, April 8, 2013

  to feel angry or upset about a situation or about something that someone has done, especially because you think that it is not fair

 • سید عادل
  1392/01/19 Monday, April 8, 2013

  example: resent (somebody) doing something:= I resented having to work such long hours

 • سید عادل
  1392/01/19 Monday, April 8, 2013

  example 2: (bitterly/deeply/strongly resent) := She bitterly resented his mothers influence over him

 • کاظم
  1392/04/03 Monday, June 24, 2013

  annoy

 • shima
  1392/07/19 Friday, October 11, 2013

  angry, ant:like

 • اناهید
  1393/01/19 Tuesday, April 8, 2014

  I dont want resent any body

 • سیدابوالحسن
  1394/02/12 Saturday, May 2, 2015

  کدبندی کلمه برای حفظ: کشورهای همسایه از" رایزنی" خارجی خوب ایران " خشمگین و آزرده هستند" .

 • علی
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  fell aggressive from anyone

 • سحر
  1394/08/06 Wednesday, October 28, 2015

  کد بندی: معلم از ریسه رفتن سر کلاس خشمگین و آزرده خاطر شد

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  کد بندی: رزنته والیبالیست برزیلی از باخت مقابل ایران رنجید

 • سمیهa
  1394/08/23 Saturday, November 14, 2015

  منزجر شدن‌ از، رنجيدن‌ از، خشمگين‌ شدن‌ از، اظهارتنفر كردن‌ از، اظهار رنجش‌ كردن‌

 • سمیهa
  1394/08/23 Saturday, November 14, 2015

  begrudge, have a feeling of ill will, be displeased or bitter

 • علی
  1394/10/29 Tuesday, January 19, 2016

  v. begrudge, have a feeling of ill will, be displeased or bitter

 • علی
  1394/10/29 Tuesday, January 19, 2016

  v. send again, redispatch; send back, return

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  feel bitterness or indignation at (a circumstance, action, or person). ....

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  "she resented the fact that I had children"

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  مترادف ها ...begrudge, feel aggrieved at/about, feel bitter about, grudge, be annoyed at/about, be angry at/about, be resentful of, dislike, be displeased at/about, take exception to, object to, be offended by, take amiss, take offence at, take umbrage at

 • احسان
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  to feel angry because you have been forced to accept ...

 • N
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  to feel annoyed about (something) because one thinks it is unfair, insulting

 • N
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  wish ill or allow unwillingly

 • N
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  indignant, or aggrieved at

 • الهام
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  To feel angry about something that someone has said or done to you

 • سمیهa
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  v. send again, redispatch; send back, return

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  to feel annoyed or unhappy that you have to pay something, give someone something etc

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  resentful = بی میل.

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  resentment = رنجش، خشم، غیض.

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  a feeling of anger because something has happened that you think is unfair

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  I resent his rude attitude.

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  I resent the way that treat me.

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  She resented his remarks about her poor driving

 • پیمان
  1395/12/20 Friday, March 10, 2017

  Resentment is like drinking poison, and then hoping it will kill your enemy.

 • سمیه
  1398/05/10 Thursday, August 1, 2019

  suffering from

 • محمدرضا
  1399/06/13 Thursday, September 3, 2020

  Maybe she would even begin to resent him for it .

 • محمدرضا
  1399/06/13 Thursday, September 3, 2020

  Do they resent that your father wants only a son for an heir ?

 • محمدرضا
  1399/06/13 Thursday, September 3, 2020

  They may also resent the additional household duties expected of them .

 • محمدرضا
  1399/06/13 Thursday, September 3, 2020

  You may have gathered that I have become a complete homebody and really resent going out .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت