ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
  • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
  • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

راهنمای آواشناسی

فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آوا شناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

سایت زبان افزا جهت بهبود کیفیت آموزش زبان و همچنین کمک به زبان آموزان در جهت یادگیری هرچه بهتر تلفظ کلمات، جدول زیر را تهیه کرده است. در این جدول هر علامت به همراه چند مثال نمایش داده شده است.حروف صدا دار
/æ/ apple, can, hat
/eɪ/ aid, hate, day
/ɑ/ arm, father, aha
/ɛər/ air, careful, wear
/ɔ/ all, or, talk, lost, saw
/aʊər/ hour
/ɛ/ ever, head, get
/i/ eat, see, need
/ɪər/ ear, hero, beer
/ər/ teacher, afterward, murderer
/ɜr/ early, bird, stirring
/ɪ/ it, big, finish
/aɪ/ I, ice, hide, deny
/aɪər/ fire, tired
/ɒ/ odd, hot, waffle
/oʊ/ owe, road, below
/u/ ooze, food, soup, sue
/ʊ/ good, book, put
/ɔɪ/ oil, choice, toy
/aʊ/ out, loud, how
/ʌ/ up, mother, mud
/ə/ about, animal, problem, circus
حروف بی صدا
/b/ boy, baby, rob
/d/ do, ladder, bed
/dʒ/ jump, budget, age
/f/ food, offer, safe
/g/ get, bigger, dog
/h/ happy, ahead
/k/ can, speaker, stick
/l/ let, follow, still
/m/ make, summer, time
/n/ no, dinner, thin
/ŋ/ singer, think, long
/p/ put, apple, cup
/r/ run, marry, far, store
/s/ sit, city, passing, face
/ʃ/ she, station, push
/t/ top, better, cat
/t͡ʃ/ church, watch, nature, witch
/θ/ thirsty, nothing, math
/ð/ this, mother, breathe
/v/ very, seven, love
/w/ wear, away
/ʰw/ where, somewhat
/y/ yes, onion
/z/ zoo, easy, buzz
/ʒ/ measure, television, beige

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت