ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه Soft

معنی Soft از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Soft

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  opposite of hard, harsh

 • بهتاش
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  softly (adv)

 • بهتاش
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  she spoke with a soft, tantalizing voice!

 • بهتاش
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  his hands were not soft anymore after he finished his military service.

 • hosein
  1396/10/16 Saturday, January 6, 2018

  easy to mould, cut, compress, or fold; not hard or firm to the touch.

 • hosein
  1396/10/16 Saturday, January 6, 2018

  "soft margarine"

 • hosein
  1396/10/16 Saturday, January 6, 2018

  synonyms: mushy, squashy, pulpy, pappy, slushy, sloppy, squelchy, squishy

 • hosein
  1396/10/16 Saturday, January 6, 2018

  having a pleasing quality involving a subtle effect or contrast rather than sharp definition

 • پیمان
  1397/03/24 Thursday, June 14, 2018

  her soft skin.

 • پیمان
  1397/03/24 Thursday, June 14, 2018

  Her voice is soft.

 • پیمان
  1397/03/24 Thursday, June 14, 2018

  Pooris are soft.

 • پیمان
  1397/03/24 Thursday, June 14, 2018

  Soft clouds were.

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  The sparkle faded from his eyes , leaving them soft sweet chocolate pools .

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  My wife purchased a soft drink to get some change .

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  She made a soft noise , cuddling closer to her father .

 • محمدرضا
  1399/09/17 Monday, December 7, 2020

  She could feel it in his soft kisses on her neck , in the way he whispered her name .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت