ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه Postpone

معنی Postpone از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Postpone

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/10 Saturday, January 30, 2016

  delay

 • بهتاش
  1394/11/10 Saturday, January 30, 2016

  put off

 • آزاده
  1394/12/01 Saturday, February 20, 2016

  retard

 • مجید
  1396/02/22 Friday, May 12, 2017

  to change the date or time of a planned event or action to a later one

 • مجید
  1396/02/22 Friday, May 12, 2017

  = put back

 • مجید
  1396/02/22 Friday, May 12, 2017

  ≠ bring forward

 • مجید
  1396/02/22 Friday, May 12, 2017

  postponement = تاخیر اندازی، تعویق، موکول ببعد کردن .

 • hosein
  1396/04/10 Saturday, July 1, 2017

  cause or arrange for (something) to take place at a time later than that first scheduled.

 • hosein
  1396/04/10 Saturday, July 1, 2017

  "the visit had to be postponed for some time"

 • hosein
  1396/04/10 Saturday, July 1, 2017

  synonyms: put off, delay, defer, put back, hold over/off

 • hosein
  1396/04/10 Saturday, July 1, 2017

  carry over, reschedule, adjourn, stay, shelve

 • علی
  1396/07/05 Wednesday, September 27, 2017

  The party was postponed to next Wednesday مهمانى‌ به‌ چهارشنبه‌ى ديگر موكول‌ شد.‏

 • پیمان
  1396/09/13 Monday, December 4, 2017

  Should she postpone it or should she let the boy take all of his hurts together?

 • پیمان
  1396/09/13 Monday, December 4, 2017

  And if I do obtain it, will postpone my appointment with Mr. Lovelace.

 • پیمان
  1396/09/13 Monday, December 4, 2017

  It is the fashion nowadays to postpone budgets as long as we can,—eh?

 • پیمان
  1396/09/13 Monday, December 4, 2017

  Well, we will have to postpone our lesson in literature until afterwards.

 • محمدرضا
  1399/09/21 Friday, December 11, 2020

  She released her breath , satisfied on more than one level to postpone her return to the human world .

 • محمدرضا
  1399/09/21 Friday, December 11, 2020

  Women who have had the vaccine should postpone pregnancy for three months after being vaccinated .

 • محمدرضا
  1399/09/21 Friday, December 11, 2020

  If you need to temporarily postpone your studies to pursue other interests , taking a class online makes it easy to pick up where you left off .

 • محمدرضا
  1399/09/21 Friday, December 11, 2020

  In some cases , it may be advisable to discard plans for an addition , or at least postpone them .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت