ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Lead

معنی Lead از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Lead

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To guide or direct in a course

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To guide the behavior or opinion of; induce

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To pass or go through; live: lead an independent life

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To direct the performance or activities of

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  cause (a person or animal) to go with one by holding them by the hand, a halter, a rope, etc. while moving forward

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  "she emerged leading a bay horse"

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  be a route or means of access to a particular place or in a particular direction. "the door led to a better-lit corridor

 • احسان
  1395/04/07 Monday, June 27, 2016

  the initiative in an action; an example for others to follow. "Britain is now taking the lead in environmental policies

 • مجید
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  sit on a lead = بازى محافظه کارانه

 • مجید
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  to lead off = پيش قدم شدن ،اغازکردن

 • مجید
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  to lead on = وادار به اقدامات بيشترى کردن

 • مجید
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  to take the lead = رياست کردن ،پيشقدم شدن

 • hosein
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  cause (a person or animal) to go with one by holding them by the hand, a halter, a rope, etc. while moving forward.

 • hosein
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  "she emerged leading a bay horse"

 • hosein
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  synonyms: guide, conduct, show, show someone the way, lead the way

 • hosein
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  be a route or means of access to a particular place or in a particular direction.

 • پیمان
  1396/01/09 Wednesday, March 29, 2017

  Lead is a metal.

 • پیمان
  1396/01/09 Wednesday, March 29, 2017

  Tom led the way.

 • پیمان
  1396/01/09 Wednesday, March 29, 2017

  We've got a lead.

 • پیمان
  1396/01/09 Wednesday, March 29, 2017

  I led that mission.

 • محمدرضا
  1399/03/02 Friday, May 22, 2020

  It can lead us to victory .

 • محمدرضا
  1399/03/02 Friday, May 22, 2020

  What would lead them to suspect that ?

 • محمدرضا
  1399/03/02 Friday, May 22, 2020

  Each team has three members , a lead person and two back -ups .

 • محمدرضا
  1399/03/02 Friday, May 22, 2020

  He is sought out anyone he thinks might lead him in the right direction .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت