ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه Horse

معنی Horse از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Horse

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمد
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  horse=اسب نه کسب!

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  a solid-hoofed plant-eating domesticated mammal with a flowing mane and tail, used for riding, racing, and to carry and pull loads

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  a frame or structure on which something is mounted or supported, especially a sawhorse

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  provide (a person or vehicle) with a horse or horses

 • احسان
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  "six men, horsed, masked, and armed"

 • مجید
  1395/09/13 Saturday, December 3, 2016

  war horse = اسب جنگی، افسر یاسرباز دامپزشک .

 • مجید
  1395/09/13 Saturday, December 3, 2016

  vaulting horse = خرک حلقه / خرک پرش

 • hosein
  1395/10/25 Saturday, January 14, 2017

  a solid-hoofed plant-eating domesticated mammal with a flowing mane and tail, used for riding, racing, and to carry and pull loads.

 • hosein
  1395/10/25 Saturday, January 14, 2017

  synonyms: mount, charger, yearling

 • hosein
  1395/10/25 Saturday, January 14, 2017

  a frame or structure on which something is mounted or supported, especially a sawhorse.

 • hosein
  1395/10/25 Saturday, January 14, 2017

  provide (a person or vehicle) with a horse or horses.

 • پیمان
  1395/12/15 Sunday, March 5, 2017

  Once on horse

 • پیمان
  1395/12/15 Sunday, March 5, 2017

  one on the horse.

 • پیمان
  1395/12/15 Sunday, March 5, 2017

  part of the horse.

 • پیمان
  1395/12/15 Sunday, March 5, 2017

  stay on the horse.

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  Get down from your horse .

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  I like to ride a horse now and then .

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  I rode a horse for the first time yesterday .

 • محمدرضا
  1399/08/10 Saturday, October 31, 2020

  I think I've figured out which horse is most likely to win the race .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت