ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه Forget

معنی Forget از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Forget

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/02/18 Saturday, May 7, 2016

  fail to remember. "he had forgotten his lines

 • احسان
  1395/02/18 Saturday, May 7, 2016

  "he forgot where he had parked his car"

 • احسان
  1395/02/18 Saturday, May 7, 2016

  inadvertently neglect to do or mention something

 • احسان
  1395/02/18 Saturday, May 7, 2016

  "she forgot to lock her door"

 • مجید
  1395/08/03 Monday, October 24, 2016

  to not remember facts, information, or people or things from the past

 • مجید
  1395/08/03 Monday, October 24, 2016

  please dont forget it = خواهش دارم فراموش نکنيد

 • مجید
  1395/08/03 Monday, October 24, 2016

  to forget oneself = خودرافراموش کردن ،ترک ادب کردن ،ازخودگذشتن ،گيج شدن

 • hosein
  1395/09/20 Saturday, December 10, 2016

  fail to remember.

 • hosein
  1395/09/20 Saturday, December 10, 2016

  "he had forgotten his lines"

 • hosein
  1395/09/20 Saturday, December 10, 2016

  synonyms: fail to remember, fail to recall, fail to think of, let slip

 • hosein
  1395/09/20 Saturday, December 10, 2016

  "he forgot where he had parked his car"

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  Just forget it.

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  I almost forget.

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  I bet Tom forget.

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  Tom never forgot.

 • محمدرضا
  1398/09/13 Wednesday, December 4, 2019

  She forgot how to set up the tent .

 • محمدرضا
  1398/09/13 Wednesday, December 4, 2019

  I'll never forget the first time we met .

 • محمدرضا
  1398/09/13 Wednesday, December 4, 2019

  Don't forget that you have to turn off the light when you leave .

 • محمدرضا
  1398/09/13 Wednesday, December 4, 2019

  I forgot to bring my health insurance card

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت