ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه Explore

معنی Explore از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Explore

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  To investigate systematically; examine

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  To search into or travel in for the purpose of discovery

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  to travel to or into (unfamiliar or unknown regions), esp for organized scientific purposes

 • N
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  investigate, consider, research, survey, search, prospect, examine, probe, analyse, look into

 • احسان
  1395/02/13 Monday, May 2, 2016

  travel through (an unfamiliar area) in order to learn about it

 • احسان
  1395/02/13 Monday, May 2, 2016

  "he explored the Fontainebleau forest"

 • احسان
  1395/02/13 Monday, May 2, 2016

  inquire into or discuss (a subject) in detail

 • احسان
  1395/02/13 Monday, May 2, 2016

  "he sets out to explore fundamental questions"

 • مجید
  1395/06/04 Thursday, August 25, 2016

  to discuss or think about something carefully = look at

 • مجید
  1395/06/04 Thursday, August 25, 2016

  to feel something with your hand or another part of your body to find out what it is like

 • مجید
  1395/06/04 Thursday, August 25, 2016

  explore (to) = پوييدن

 • مجید
  1395/06/04 Thursday, August 25, 2016

  explorer = سياح ،جستجوگر،مکتشف

 • محمدعلي
  1395/06/28 Sunday, September 18, 2016

  Archeologists are exploring this ruins to find new hint for beginnings of writing!

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  travel through (an unfamiliar area) in order to learn about it.

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  "he explored the Fontainebleau forest"

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  synonyms: travel over, tour, traverse, range over

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  inquire into or discuss (a subject) in detail.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  It's worth exploring.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  Tom explored every possibility.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  Let's explore the possibilities.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  Let's do some exploring together.

 • محمدرضا
  1398/04/04 Tuesday, June 25, 2019

  My interest in the exploring is very great .

 • محمدرضا
  1398/10/26 Thursday, January 16, 2020

  I was going to explore this path .

 • محمدرضا
  1398/10/26 Thursday, January 16, 2020

  No one was around , so she decided to explore the path .

 • محمدرضا
  1398/10/26 Thursday, January 16, 2020

  Here some of the crew landed , but , being attacked by natives , made no attempt to explore the country .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت