ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه Document

معنی Document از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Document

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/02/01 Wednesday, April 20, 2016

  a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.

 • احسان
  1395/02/01 Wednesday, April 20, 2016

  synonyms: official paper, legal paper, paper, form, certificate, deed, charter, contract

 • احسان
  1395/02/01 Wednesday, April 20, 2016

  record (something) in written, photographic, or other form

 • احسان
  1395/02/01 Wednesday, April 20, 2016

  "the photographer spent years documenting the lives of miners"

 • javad
  1395/04/12 Saturday, July 2, 2016

  i don`t have any document against you

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  a piece of paper that has official information on it

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  a piece of written work that is stored on a computer →file

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  the body of a document = متن يک سند

 • مجید
  1395/05/15 Friday, August 5, 2016

  the document purports that = انچه از اين سند مفهوم ميشود اينست که

 • javad
  1395/05/23 Saturday, August 13, 2016

  There is document data that he escaped from tax

 • hosein
  1395/07/13 Tuesday, October 4, 2016

  a piece of written, printed, or electronic matter that provides information or evidence or that serves as an official record.

 • hosein
  1395/07/13 Tuesday, October 4, 2016

  synonyms: official paper, legal paper, paper, form, certificate, deed, charter, contract, legal agreement

 • hosein
  1395/07/13 Tuesday, October 4, 2016

  record (something) in written, photographic, or other form.

 • hosein
  1395/07/13 Tuesday, October 4, 2016

  "the photographer spent years documenting the lives of miners"

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Tom is signing documents.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  I xerox the documents.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Who gave you documents?

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  She studied the documents carefully.

 • علی
  1397/12/03 Friday, February 22, 2019

  documents proving his guilt

  مدارکی که جرم او را ثابت می‌کرد

 • محمدرضا
  1398/02/26 Thursday, May 16, 2019

  My documents consists of identification and education sheets.

 • محمدرضا
  1398/04/04 Tuesday, June 25, 2019

  We must protect our important documents .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  An important classified document has been leaked to the media .

 • محمدرضا
  1399/02/17 Wednesday, May 6, 2020

  creating a new document on your computer I lost the document when the hard drive crashed .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت