ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه Dense

معنی Dense از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Dense

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سوران
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  made of or containing a lot of things or people that are very close together

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  closely compacted in substance.

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  "as the storm cleared, a dense fog came down"

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  synonyms: thick, heavy, opaque, soupy, murky, smoggy, impenetrable

 • احسان
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  (of a person) stupid. "Am I being dense? I don't quite understand"

 • محمدعلي
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  The fog is very dense!

 • مجید
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  a substance that is dense has a lot of mass in relation to its size

 • مجید
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  Water is eight hundred times denser than air

 • مجید
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  dense ignorance = نادانى زياد،جهل مرکب

 • مجید
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  densely = از روى تراکم

 • hosein
  1395/06/13 Saturday, September 3, 2016

  closely compacted in substance.

 • hosein
  1395/06/13 Saturday, September 3, 2016

  "as the storm cleared, a dense fog came down"

 • hosein
  1395/06/13 Saturday, September 3, 2016

  synonyms: thick, heavy, opaque, soupy, murky, smoggy, impenetrable

 • hosein
  1395/06/13 Saturday, September 3, 2016

  "Am I being dense? I don't quite understand"

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  The man was hiding in a dense forest.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  Because of the dense fog, nothing could be seen.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  The fog was so dense, we could hardly see anything.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  The mist was so dense that I could not see even an inch ahead.

 • علی
  1397/12/05 Sunday, February 24, 2019

  a dense substance

  ماده‌ی چگال

 • محمدرضا
  1398/01/01 Thursday, March 21, 2019

  Steel is a dense metal .

 • محمدرضا
  1399/07/27 Sunday, October 18, 2020

  Even in the dense underbrush , it had found another rock .

 • محمدرضا
  1399/07/27 Sunday, October 18, 2020

  This zone has an abundant rainfall , dense forests and a fertile soil .

 • محمدرضا
  1399/07/27 Sunday, October 18, 2020

  The fog had grown so dense that though it was growing light they could not see ten paces ahead .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت