ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه Deep

معنی Deep از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Deep

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/11/29 Thursday, February 18, 2016

  There is a deep different between a man and a woman on understanding many objects!

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  extending far down from the top or surface. "a deep gorge"

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  very intense or extreme. "she was in deep trouble"

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  the sea. "denizens of the deep"

 • احسان
  1395/01/05 Thursday, March 24, 2016

  the part of the field distant from the batsman.

 • محمدعلي
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  There is a deep distance between to sides in the peace communication !

 • محمدعلي
  1395/02/03 Friday, April 22, 2016

  Some parts of the pool is deep!

 • javad
  1395/02/23 Thursday, May 12, 2016

  sea has many deep parts

 • محمدعلي
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  There is deep difference between memberships in the convention!

 • مجید
  1395/04/19 Saturday, July 9, 2016

  deep-drawn = از ته دل کشيده

 • مجید
  1395/04/19 Saturday, July 9, 2016

  deep-dyed = زياد رنگ خورده ،غرق ( شده در ) گناه

 • مجید
  1395/04/19 Saturday, July 9, 2016

  deep-fetched = از ته سينه کشيده شده ،از ته دل کشيده شده

 • مجید
  1395/04/19 Saturday, July 9, 2016

  deep-hole boring = علوم مهندسى : سوراخ عميق

 • حسن
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  sky not a deep hallow it is fool of stars and planets and other heavenly bodies

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  extending far down from the top or surface.

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  very intense or extreme.

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  "a deep gorge"

 • hosein
  1395/06/08 Monday, August 29, 2016

  "she was in deep trouble"

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  It's not too deep.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  This lake is deep.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  I am in deep water.

 • پیمان
  1396/03/10 Wednesday, May 31, 2017

  Take a deep breathe.

 • محمدرضا
  1397/11/21 Sunday, February 10, 2019

  One of the kinds of beams is deep beam .

 • علی
  1397/11/21 Sunday, February 10, 2019

  a deep wound

  زخم عمیق

 • محمدرضا
  1398/01/28 Wednesday, April 17, 2019

  The mothers like their children deeply .

 • محمدرضا
  1398/09/22 Friday, December 13, 2019

  Take a deep breath and then relax .

 • محمدرضا
  1398/09/22 Friday, December 13, 2019

  Peter acted happy , but deep inside he was sad .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت