ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه Charge

معنی Charge از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Charge

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • ar
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  مشابه = advice of charge

 • ar
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  مشابه = bring a charge against someone

 • ar
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  مشابه = be charge with

 • محمدعلي
  1394/08/15 Friday, November 6, 2015

  Two sides of the brawl is charging each other!

 • محمدعلي
  1394/08/15 Friday, November 6, 2015

  Instead of world "Charge"we can use "Accuse"!

 • محمدعلي
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  The battery need to be charge before utilization !

 • محمدعلي
  1394/10/02 Wednesday, December 23, 2015

  He was accused for the charge of the kill!

 • محمدعلي
  1394/11/01 Thursday, January 21, 2016

  Many candidates were rejected by the supervision committee from the election with the charge of administration's opposition!

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  charge it to me پای من حساب کنید. please charge the cost to my account لطفا هزینه را به حسابم بگذارید. I have a charge account with this shop با این مغازه حساب (نسیه) دارم. is there a charge for this service? آیا این خدمت مستلزم پرداخت حق‌الزحمه است‌؟ (postal) stamp and telephone charges پول تمبر و تلفن

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  demand (an amount) as a price for a service rendered or goods supplied. "wedding planners may charge an hourly fee of up to £150"

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  formally accuse (someone) of something, especially an offence under law. "they were charged with assault"

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  an accusation, typically one formally made against a prisoner brought to trial. "he appeared in court on a charge of attempted murder"

 • مجید
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  take over in charge = تحت اختيار دراوردن، تصدى

 • مجید
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  to give in charge = تسليم کردن، سپردن

 • مجید
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  unlike charge = قطب غير همنام

 • مجید
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  zero charge potential = پتانسيل بار صف

 • بهاره
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  in charge : having the control or custody of something

 • بهاره
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  ex: the assistant manager was placed in charge of the shop

 • پیمان
  1396/01/05 Saturday, March 25, 2017

  I'm in charge.

 • پیمان
  1396/01/05 Saturday, March 25, 2017

  It's free to charge.

 • پیمان
  1396/01/05 Saturday, March 25, 2017

  Has Tom been charge?

 • پیمان
  1396/01/05 Saturday, March 25, 2017

  Who's in charge here?

 • محمدرضا
  1399/08/09 Friday, October 30, 2020

  I will be in charge of your initiation .

 • محمدرضا
  1399/08/09 Friday, October 30, 2020

  Miss Watkins , the lady who has charge of her wrote me a most interesting letter .

 • محمدرضا
  1399/08/09 Friday, October 30, 2020

  They're leaving a fool named Arnie in charge here .

 • محمدرضا
  1399/08/09 Friday, October 30, 2020

  I didn't know the names of anyone at organization so I asked for the person in charge of investigations .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت