ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه room

معنی room از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه room

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • hosein
  1395/08/17 Monday, November 7, 2016

  space that can be occupied or where something can be done.

 • hosein
  1395/08/17 Monday, November 7, 2016

  "there's only room for a single bed in there"

 • hosein
  1395/08/17 Monday, November 7, 2016

  a part or division of a building enclosed by walls, floor, and ceiling.

 • hosein
  1395/08/17 Monday, November 7, 2016

  "he wandered from room to room"

 • مجید
  1395/08/26 Wednesday, November 16, 2016

  a part of the inside of a building that has its own walls, floor, and ceiling

 • مجید
  1395/08/26 Wednesday, November 16, 2016

  test room = ازمايشگاه

 • مجید
  1395/08/26 Wednesday, November 16, 2016

  the room is nice and warm = اطاق خوب گرم است

 • مجید
  1395/08/26 Wednesday, November 16, 2016

  war room = اتاق جنگ

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  Seal the room.

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  Here's my room.

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  I need more room.

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  Search every room.

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  اتاق‌، خانه‌، جا، فضا، محل‌، موقع‌، مجال‌، مسكن‌ گزيدن‌،منزل‌ دادن‌ به‌، وسيع‌ تر كردن‌

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  there isn't much room: SPACE; headroom, legroom; area, expanse, extent;

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  room for improvement: SCOPE, capacity, leeway, latitude, freedom; opportunity, chance.

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  he had rooms in the Pepys building: LODGINGS, quarters; accommodation; a suite, an apartment; informal a pad, digs.

 • محمدرضا
  1399/03/25 Sunday, June 14, 2020

  He walked out of the room chuckling .

 • محمدرضا
  1399/03/25 Sunday, June 14, 2020

  It means we have plenty of room for improvement .

 • محمدرضا
  1399/03/25 Sunday, June 14, 2020

  Slowly carrying the full cups into the living room , she handed one to Alex .

 • محمدرضا
  1399/03/25 Sunday, June 14, 2020

  On one side of the living room a door opened into a large dining area .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت