ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه king

معنی king از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه king

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  the male ruler of an independent state, especially one who inherits the position by right of birth.

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  "King Henry VIII"

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  synonyms: ruler, sovereign, monarch, supreme ruler, crowned head, majesty, Crown, head of state

 • hosein
  1395/08/12 Wednesday, November 2, 2016

  act in an unpleasantly superior and domineering way. "he kings it over the natives on his atoll"

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  a man who rules a country because he is from a royal family

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  to king it = پاد شاهى کردن

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  vice king =نايب السلطنه ،فرمانفرما

 • مجید
  1395/08/25 Tuesday, November 15, 2016

  o king = اى پادشاه ،پادشاها

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  The king was executed.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  We'll live like kings.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  The king abused his power.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  She treated him like a king.

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  Henry became king of England .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  Far away , at the other side of the field , King Richard saw his men falling back .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  The king had sent them there to make the people obey his unjust laws .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  The possessed king snapped out of his thoughts and looked around .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت