ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 17 100 1

معنی کلمه mechanic

معنی mechanic از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه mechanic

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مجید
  1395/07/08 Thursday, September 29, 2016

  someone who is skilled at repairing motor vehicles and machinery

 • مجید
  1395/07/08 Thursday, September 29, 2016

  aviation structural mechanic (asm) = مکانيک بدنه هواپيما

 • مجید
  1395/07/08 Thursday, September 29, 2016

  mechanic recepter = گيرنده مکانيکى

 • مجید
  1395/07/08 Thursday, September 29, 2016

  the science that deals with the effects of forces on objects: fluid mechanics

 • hosein
  1395/08/08 Saturday, October 29, 2016

  a skilled worker who repairs and maintains vehicle engines and other machinery.

 • hosein
  1395/08/08 Saturday, October 29, 2016

  "a car mechanic"

 • hosein
  1395/08/08 Saturday, October 29, 2016

  synonyms: technician, engineer, artificer, repairman, serviceman, greaser;

 • hosein
  1395/08/08 Saturday, October 29, 2016

  a manual labourer or artisan. "the Mechanics' Institute"

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  I'm an airplane mechanic.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  H,m not much of a mechanic.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  Tom found a job as a mechanic.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  Who's going to pay as a mechanic.

 • javad
  1396/05/15 Sunday, August 6, 2017

  Mechanic of the boat

 • محمدرضا
  1399/06/23 Sunday, September 13, 2020

  The mechanic said the repair would not take long .

 • محمدرضا
  1399/06/23 Sunday, September 13, 2020

  Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour .

 • محمدرضا
  1399/06/23 Sunday, September 13, 2020

  The mechanic soon fixed up the machine .

 • محمدرضا
  1399/06/23 Sunday, September 13, 2020

  A mechanic is coming to overhaul the engine .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت