ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه father

معنی father از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه father

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Abbas
  1394/06/14 Saturday, September 5, 2015

  Father is kind.

 • محمدعلي
  1394/11/12 Monday, February 1, 2016

  My father had passed a way unfortunately!😢

 • javad
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  this is father`s day today

 • javad
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  congratulation to all of father today

 • javad
  1395/03/08 Saturday, May 28, 2016

  I like my father although he died

 • حسن
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  my father is the best man in the world,he always be back on me even I do the worst work

 • مجید
  1395/04/31 Thursday, July 21, 2016

  at your father's = در خانه پدر شما

 • مجید
  1395/04/31 Thursday, July 21, 2016

  a male parent

 • مجید
  1395/04/31 Thursday, July 21, 2016

  does your father live = ايا پدر شما زنده است

 • مجید
  1395/04/31 Thursday, July 21, 2016

  father in law = پدر شوهر،پدر زن

 • hosein
  1395/05/14 Thursday, August 4, 2016

  a man in relation to his child or children.

 • hosein
  1395/05/14 Thursday, August 4, 2016

  "how like your father you are"

 • hosein
  1395/05/14 Thursday, August 4, 2016

  (often as a title or form of address) a priest.

 • hosein
  1395/05/14 Thursday, August 4, 2016

  "pray for me, father"

 • پیمان
  1396/02/28 Thursday, May 18, 2017

  Call your father.

 • پیمان
  1396/02/28 Thursday, May 18, 2017

  My father is out.

 • پیمان
  1396/02/28 Thursday, May 18, 2017

  How's your father?

 • پیمان
  1396/02/28 Thursday, May 18, 2017

  Tom became a father.

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  his mother and father: MALE PARENT, patriarch, paterfamilias;

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  the religion of my fathers: ANCESTOR, forefather, forebear, predecessor, antecedent, progenitor, primogenitor

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  the father of democracy: ORIGINATOR, initiator, founder, inventor, creator, maker, author, architect.

 • محمد مهدی
  1398/06/02 Saturday, August 24, 2019

  the city fathers: LEADER, elder, patriarch, official.

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  He became a father when he was 30 .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  He's the father of three small children .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  He has been like a father to me .

 • محمدرضا
  1399/01/28 Thursday, April 16, 2020

  She gave her father a tie .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت