ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 64 100 1

معنی کلمه numb

معنی numb از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه numb

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • fateme
  1392/01/10 Saturday, March 30, 2013

  مترادف: insensitive, senseless

 • Reza
  1392/01/12 Monday, April 1, 2013

  Unable to feel

 • فاطمه
  1392/01/24 Saturday, April 13, 2013

  syn: vapid, insensitive, stolid

 • سید عادل
  1392/01/31 Saturday, April 20, 2013

  1. a part of your body that is numb is unable to feel anything, for example because you are very cold ==> My fingers were so numb I could hardly write

 • سید عادل
  1392/01/31 Saturday, April 20, 2013

  2. unable to think, feel, or react in a normal way ==> I just sat there, numb with fear

 • حمید
  1392/03/12 Sunday, June 2, 2013

  anesthetized; lacking sensitivity (to pain); in shock; senseless متین

 • حمید
  1392/03/12 Sunday, June 2, 2013

  Synonyms: anesthetized, asleep, benumbed, dead, deadened, insensible, insensitive, numbed, senseless, unfeeling متین

 • LEYLA
  1392/04/05 Wednesday, June 26, 2013

  if a part of your body is numb, you cannot feel anything in it, for example because of cold

 • Mohammad
  1392/04/15 Saturday, July 6, 2013

  my foot numb because weather is very cool!

 • Mohammad
  1392/04/17 Monday, July 8, 2013

  I felt so numb,When the car hit me.

 • شکیبا
  1392/05/19 Saturday, August 10, 2013

  بی حس: numb, obtuse, torpid, dead, senseless, callous

 • behi
  1392/05/31 Thursday, August 22, 2013

  The shock numbed her senses

 • behi
  1392/05/31 Thursday, August 22, 2013

  For days after she left, he felt numb.; She stared numbly out the window.

 • farhad
  1392/06/05 Tuesday, August 27, 2013

  1- deprive of feeling or responsiveness : the cold had numbed her senses. 2- cause (a sensation) to be felt less intensely; deaden : vodka might numb the pain in my hand.

 • fataneh
  1392/06/29 Friday, September 20, 2013

  عالی بود .من این کلمات را وارد نرم افزار B15 میکنم هم در کامپیوتر و هم در تبلت تا بایم دوره بیشتری شود وبهتر هم یاد بگیرم .لطفا مثال هال بیشتر بگذارید

 • hoda
  1392/08/05 Sunday, October 27, 2013

  someone that dont have any senses in somebody or something

 • زینب
  1392/08/24 Friday, November 15, 2013

  As a result of recling on my right hand,it became numb after a while

 • سمیه
  1392/11/18 Friday, February 7, 2014

  If you are numb with shock or fear, you are so shocked or frightened that you cannot think clearly or feel any emotion.

 • Angie
  1392/11/21 Monday, February 10, 2014

  She was numb/numbed with terror/fear ! = !از ترس خشکش زد

 • مائده
  1392/12/03 Saturday, February 22, 2014

  make insensitive/ foolish/=============>>> numb as a hake.

 • مائده
  1392/12/03 Saturday, February 22, 2014

  خبر مرگ دوستم برای من غیر منتظره بود .چنانچه بی حس بر زمین افتادم The news of my death was unexpected for me., If I fell numb on the ground

 • DB
  1392/12/22 Thursday, March 13, 2014

  My friend is numb.

 • m****************2@y******o.com
  1392/12/29 Thursday, March 20, 2014

  کار قشنگی را شروع کرده اید.چاره ای برای گرفتارها

 • sara.h_b68@yahoo.com
  1393/03/15 Thursday, June 5, 2014

  thanks

 • share
  1393/03/29 Thursday, June 19, 2014

  very good

 • a*********3@G******l.com
  1393/05/15 Wednesday, August 6, 2014

  سلام ممنون

 • sina
  1393/08/25 Sunday, November 16, 2014

  https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080429202016AABWwfG

 • F**********e@y******o.com
  1394/01/29 Saturday, April 18, 2015

  Perfect

 • جواد
  1394/02/12 Saturday, May 2, 2015

  خیلی خوب

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  if a part of your body is numb you can not feel anything in it for example because of cold.

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  I have just been to the dentist and my face is still numb.

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  she felt numb with shock.

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  pain and numbness in my fingers.

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  she was still in a state of numbness and shock from the accident.

 • م
  1394/02/13 Sunday, May 3, 2015

  numb with cold

 • غزل
  1394/02/14 Monday, May 4, 2015

  adjective: not able to feel or move.------ My arm has gone numb; She was numb with cold. سست

 • غزل
  1394/02/14 Monday, May 4, 2015

  verb: to make numb. ---The cold numbed her fingers. کرخ کردن .سست شدن

 • محمد
  1394/04/09 Tuesday, June 30, 2015

  The thumb was numb in ice.

 • ar
  1394/04/22 Monday, July 13, 2015

  مرتبط = number average degree of polymerization

 • r**********y@g******l.com
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  she was numb when she fail in an exam.

 • fariba
  1394/08/04 Monday, October 26, 2015

  دوستان عزیز سپاس از زحمات شما. اگر امکان دارد ترجمه‌های فارسی‌ جمله‌ها را روانتر و محاوره‌ای تر انتخاب کنید.

 • لیلا
  1394/08/09 Saturday, October 31, 2015

  without the power of feeling

 • لیلا
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  The shock numbed her senses

 • علی
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  adj. anesthetized; lacking sensitivity (to pain); in shock; senseless

 • علی
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  v. cause to be numb, make insensitive (to pain), anesthetize

 • احسان
  1394/12/14 Friday, March 4, 2016

  چند مثال ....his feet have become numb، we were numb with fear، my fingers are numbed

 • احسان
  1394/12/14 Friday, March 4, 2016

  معنی جملات اخیر ...پاهای او بی‌حس شده است.... از شدت ترس قبض روح شدیم...انگشتانم کرخ شده است.

 • N
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  incapable of feeling emotion

 • N
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  unable to move

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  (of a part of the body) deprived of the power of physical sensation. "my feet were numb with cold"

 • احسان
  1394/12/27 Thursday, March 17, 2016

  deprive of feeling or responsiveness. "the cold had numbed her senses"

 • مجید
  1395/02/15 Wednesday, May 4, 2016

  numbness ['nʌmnɪs] n. 1. partial or total lack of sensation in a part of the body; a symptom of nerve damage or dysfunction 2. the trait of lacking enthusiasm for or interest in things generally

 • ارزو
  1395/03/23 Sunday, June 12, 2016

  کدبندی برای حفظ با شنیدن "نام" او بدنم "بی حس و کرخت" شد

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  My fingers were so numb I could hardly write.

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  numbness n. : It caused some numbness in my hand.

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  numbly adv : She watched numbly as Matt walked away.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  My arms went numb.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  My right hand is numb.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  My lips were numb with cold.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  My fingers are so numb with cold that I can't play the piano.

 • محمدرضا
  1398/05/02 Wednesday, July 24, 2019

  Her hands was very numb .

 • محمدرضا
  1398/10/11 Wednesday, January 1, 2020

  Her legs were so numb that she staggered and grabbed the stirrup .

 • محمدرضا
  1398/10/11 Wednesday, January 1, 2020

  Her clothes were soaking wet and her backside was numb with cold .

 • محمدرضا
  1398/10/11 Wednesday, January 1, 2020

  Gabriel stood for a long moment, numb, and then flung a knife into the forest with a roar .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت