ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه exaggerate

معنی exaggerate از مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه exaggerate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سارا
  1392/03/15 Wednesday, June 5, 2013

  syn; overstatement

 • محمدعلي
  1394/09/13 Friday, December 4, 2015

  My friend exaggerates every story that he explain for me!

 • محمدعلي
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  We shouldn't exaggerat when facing with daily problems and busy Works!

 • محمدعلي
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  He exaggerates the extend of disaster in the earthquake!

 • Abbas
  1395/01/19 Thursday, April 7, 2016

  exaggerate: غلو کردن- اغراق کردن

 • محمدعلي
  1395/03/01 Saturday, May 21, 2016

  Exaggeration in eating the lunch causes a nasty stomach pain for him!

 • علی
  1395/06/25 Thursday, September 15, 2016

  v. overstate, make something seem greater or more important than it really is; make larger than normal

 • پیمان
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  Don't exaggerate.

 • پیمان
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  Tom tends to exaggerate.

 • پیمان
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  I'm sure Tom is exaggerating.

 • پیمان
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  It's no exaggeration to call him a genius.

 • محمد مهدی
  1398/03/11 Saturday, June 1, 2019

  OVERSTATE, overemphasize

 • محمد مهدی
  1398/03/11 Saturday, June 1, 2019

  overestimate, magnify, amplify

 • محمد مهدی
  1398/03/11 Saturday, June 1, 2019

  aggrandize, inflate

 • محمد مهدی
  1398/03/11 Saturday, June 1, 2019

  embellish, embroider

 • محمدرضا
  1399/06/25 Tuesday, September 15, 2020

  We must not exaggerate the result .

 • محمدرضا
  1399/06/25 Tuesday, September 15, 2020

  It is easy to exaggerate greatly the barrenness of an arid country .

 • محمدرضا
  1399/06/25 Tuesday, September 15, 2020

  Sometimes , a simile can be used to exaggerate a description .

 • محمدرضا
  1399/06/25 Tuesday, September 15, 2020

  He may exaggerate about his income or how much or how often he works out every week .

 • در حال مهاجرت
  1402/01/28 Monday, April 17, 2023

  We must not exaggerate the result.

 • در حال مهاجرت
  1402/01/28 Monday, April 17, 2023

  It is easy to exaggerate greatly the barrenness of an arid country.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت