ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 38 100 1

معنی کلمه miniature

معنی miniature از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه miniature

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • s**********1@y******o.com
  1392/02/13 Friday, May 3, 2013

  very good

 • سید عادل
  1392/02/15 Sunday, May 5, 2013

  much smaller than normal ==> a miniature railway

 • سپیده
  1393/01/06 Wednesday, March 26, 2014

  miniature flowers worked in the picture was beautifull.

 • آناهیتا
  1394/03/01 Friday, May 22, 2015

  very great

 • زینب
  1394/04/08 Monday, June 29, 2015

  tiny

 • محمدعلي
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  Maybe,Minority,minimum,miniature,majority and some other worlds like these have same original routes!!!!

 • محمدعلي
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  Who know difference between small and miniature?!!!

 • محمدعلي
  1394/06/23 Monday, September 14, 2015

  Miniature poodle is very agile!!

 • سمیهa
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  نقاشي‌ باتذهيب‌،كوتاه

 • سمیهa
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  reduced in size, tiny, made smaller, represented on a very small scale

 • سمیهa
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  small-scale representation, something which has been made smaller; very small portrait or painting

 • رسول
  1394/08/05 Tuesday, October 27, 2015

  fine,little

 • محمدعلي
  1394/08/06 Wednesday, October 28, 2015

  Miniature art can enhance beauty of inside the hall!

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  miniature = mini+ature . mini remeber us little,isnt it?

 • محمدعلي
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  Like Rasoul's exhibition about miniature ,there is a route and history for english words!

 • عبدالغفور
  1394/08/27 Wednesday, November 18, 2015

  In iran miniature is a method of painting also.

 • محمدعلي
  1394/08/28 Thursday, November 19, 2015

  By the aid of miniature trick that had been designed by our coach we became victorious over young and agile volleyball squad!

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  adj. reduced in size, tiny, made smaller, represented on a very small scale

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  n. small-scale representation, something which has been made smaller; very small portrait or painting

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  very small of its kind. "children dressed as miniature adults"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: small-scale, scaled-down, mini

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a thing that is much smaller than normal, especially a small replica or model. "seven full-size car bodies and three miniatures were used"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a thing that is much smaller than normal, especially a small replica or model. "seven full-size car bodies and three miniatures were used"

 • الهام
  1395/03/10 Monday, May 30, 2016

  a thing that is much smaller than normal, especially a small replica or model

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  miniature lamp = الکترونيک : لامپ مينياتورى

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  sculpture in miniature = معمارى : پيکر تراشى کوچک اندام

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  in miniature = بطور کوچک( تر )بطور ظريف ،بمقياس کوچکتر

 • مجید
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  a very small painting, usually of a person

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  They played miniature golf.

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  This is a miniature mail box.

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  It was like a miniature.

 • پیمان
  1395/12/25 Wednesday, March 15, 2017

  The miniature trolls looked horrified.

 • r*************t@y******o.com
  1398/04/11 Tuesday, July 2, 2019

  miniature things can not do great things.

 • سمیه
  1398/05/13 Sunday, August 4, 2019

  tiny, minute, teeny,weeny, pony,little, small, fine

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  Dean explained that the miniature remains belonged to a very bad man .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  Except for the absence of wings , the young are miniature models of the adult .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  She sat down at her writing table , on which stood miniature portraits and which was littered with books and papers .

 • محمدرضا
  1399/07/14 Monday, October 5, 2020

  In the middle of the day the miniature eyebrights open up and are ideally viewed through a magnifying glass .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت