ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه volleyball

واليبال

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه volleyball و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه volleyball روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه volleyball در وب

volleyball

Phonetic: /'ˈvɒliˌbɔl/

توسعه کلمه volleyball

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : سید عادل

  vol‧ley‧ball / vɒlibɔl $ vɑlibɒl / noun [ uncountable ] a game in which two teams use their hands to hit a ball over a high net

 • نام : ملیکا

  I love to play valleyball!

 • نام : مریم

  Volleyball team

 • نام : هادی

  🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 IRAN Volleyball Team Is The Champion Of Asia

 • نام : حامد

  Volleyball is the second sport of iran

 • نام : امیر

  a game for two teams, usually of six players, in which a large ball is hit by hand over a high net, the aim being to score points by making the ball reach the ground on the opponent's side of the court.

 • نام : مهدي

  The history of Olympic volleyball traces back to the 1924 Summer Olympics in Paris

 • نام : احسان

  game in which two teams position themselves on either side of a high net on a rectangular court and hit a ball back and forth over the net

 • نام : احسان

  a game for two teams, usually of six players, in which a large ball is hit by hand over a high net, the aim being to score points by making the ball reach the ground on the opponent's side of the court.

 • نام : احسان

  the inflated ball used in volleyball.

 • نام : سعید

  a sport in which two teams use only their hands and arms to hit a ball to each other over a high net, trying to prevent the ball from touching the ground on their side

 • نام : پیمان

  Let's play volleyball.

 • نام : پیمان

  I like volleyball as well as basketball.

 • نام : پیمان

  I forgot you were on the volleyball team.

 • نام : پیمان

  Tom thinks that volleyball is more fun than basketball.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت