ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه necklace

گردنبند

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه necklace و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه necklace روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه necklace در وب

necklace

Phonetic: /'ˈnɛklɪs/

توسعه کلمه necklace

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : امیر

  an ornamental chain or string of beads, jewels, or links worn around the neck ==> Patrick has black spiky hair and wears a beaded necklace around his neck

 • نام : وحید

  a piece of jewellery that hangs round your neck

 • نام : محمدعلي

  I will buy necklace for my wife birthday!!

 • نام : محمدعلي

  Archeologist found an antique necklace!

 • نام : A

  daughters like necklace.

 • نام : محمدعلي

  The cost of the necklace is higher than our average income!

 • نام : احسان

  an ornamental chain or string of beads, jewels, or links worn round the neck. "a diamond necklace"

 • نام : احسان

  chain, choker, necklet, beads, pearls, pendant, locket

 • نام : احسان

  (in South Africa) a tyre doused or filled with petrol, placed round a victim's neck and set alight.

 • نام : احسان

  (in South Africa) kill (someone) with a tyre necklace.

 • نام : مجید

  a string of jewels, beads etc or a thin gold or silver chain to wear around the neck

 • نام : مجید

  pearl/gold/diamond etc necklace : She was wearing a coral necklace

 • نام : مجید

  necklace ['neklɪs] n. jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women)

 • نام : پیمان

  That's a lovely necklace.

 • نام : پیمان

  Tom made a necklace for Mary.

 • نام : پیمان

  I gave my sister a pearl necklace on her birthday.

 • نام : پیمان

  This necklace is a family heirloom.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت