ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.

معنی کلمه billiards

بيليارد

مرجع: لغات دیداری - کلمه و عکس

معنی، مثال و تلفظ کلمه billiards و معادل آن در فارسی


برای مشاهده عکس های کلمه billiards روی لینک زیر کلیک کنید:

عکس های کلمه billiards در وب

billiards

Phonetic: /'bɪlyərdz/

توسعه کلمه billiards

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نام : حامد

  a billiards table

 • نام : حامد

  billiards is sport of who have a lot of money,ورزش مایه دارها

 • نام : احسان

  A game played on a rectangular cloth-covered table with raised cushioned edges, in which a cue is used to hit three small, hard balls against one another or the side cushions of the table.

 • نام : احسان

  (Billiards & Snooker) a version of this, played on a rectangular table having six pockets let into the corners and the two longer sides. Points are scored by striking one of three balls with the cue to contact the other two or one of the two

 • نام : احسان

  a game for two people, played on a billiard table, in which three balls are struck with cues into pockets round the edge of the table. "a billiard ball"

 • نام : احسان

  any of several games played on an oblong table by driving small balls against one another or into pockets with a cue

 • نام : سعید

  a game played on a special table in which two people use cues (=long sticks) to hit balls into pockets (=holes) at the edge of the table

 • نام : پیمان

  Tom and Mary often play billiards.

 • نام : پیمان

  Bradford Sunday School Billiards League results

 • نام : پیمان

  What is a billiards game?

 • نام : پیمان

  What is a billiard ball made out of?

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت