ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 5 100 1

معنی کلمه Weak

معنی Weak از مرجع آموزشی 1100 Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Weak

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • hosein
  1397/03/09 Wednesday, May 30, 2018

  lacking the power to perform physically demanding tasks; having little physical strength or energy.

 • hosein
  1397/03/09 Wednesday, May 30, 2018

  "she was recovering from flu, and was very weak"

 • hosein
  1397/03/09 Wednesday, May 30, 2018

  synonyms: frail, feeble, puny, fragile, delicate

 • hosein
  1397/03/09 Wednesday, May 30, 2018

  liable to break or give way under pressure; easily damaged.

 • پیمان
  1397/09/12 Monday, December 3, 2018

  who was the weak.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت