ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 11 100 1

معنی کلمه Touch

معنی Touch از مرجع آموزشی 1100 Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Touch

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سوران
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  to put your hand, finger etc on someone or something

 • سوران
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  If your house has been burgled, you shouldn't touch anything until the police arrive

 • سوران
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  He remembered the touch of her fingers on his face

 • hosein
  1397/01/26 Sunday, April 15, 2018

  come into or be in contact with.

 • hosein
  1397/01/26 Sunday, April 15, 2018

  "he leaned back so that only two legs of his chair touched the floor"

 • hosein
  1397/01/26 Sunday, April 15, 2018

  synonyms: be in contact (with), come into contact (with), come together (with)

 • hosein
  1397/01/26 Sunday, April 15, 2018

  handle in order to interfere with, alter, or otherwise affect. "I didn't play her records or touch any of her stuff"

 • پیمان
  1397/07/15 Sunday, October 7, 2018

  Touch his arm.

 • پیمان
  1397/07/15 Sunday, October 7, 2018

  We can touch.

 • پیمان
  1397/07/15 Sunday, October 7, 2018

  I felt his touch.

 • پیمان
  1397/07/15 Sunday, October 7, 2018

  lips touch my ear.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت