ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 18 100 1

معنی کلمه Put

معنی Put از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Put

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1395/01/17 Tuesday, April 5, 2016

  I put themoney on the counter for the sales clerk.

 • بهتاش
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  Let's put out the fire and hide!

 • بهتاش
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  put on your coat! we are leaving!!

 • بهتاش
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  I put away the book and turned the TV on!

 • مجید
  1396/03/25 Thursday, June 15, 2017

  to set (or put) right = درست کردن ،از اشتباه دراوردن ،شفادادن ،ذيحق ،قلمداد کردن

 • مجید
  1396/03/25 Thursday, June 15, 2017

  to set (or put) to rights = درست کردن ،مرتب کردن

 • مجید
  1396/03/25 Thursday, June 15, 2017

  to put (out)to nurse = بدايه سپردن ،بدست امين دادن

 • مجید
  1396/03/25 Thursday, June 15, 2017

  tp put to rout = تار ومار کردن ،شکست دادن وپراکنده ساختن ،منهزم ساختن

 • hosein
  1396/05/08 Sunday, July 30, 2017

  move to or place in a particular position.

 • hosein
  1396/05/08 Sunday, July 30, 2017

  "Harry put down his cup"

 • hosein
  1396/05/08 Sunday, July 30, 2017

  synonyms: place, set, put down, set down, lay, lay down

 • hosein
  1396/05/08 Sunday, July 30, 2017

  bring into a particular state or condition.

 • پیمان
  1396/11/03 Tuesday, January 23, 2018

  He had to put.

 • پیمان
  1396/11/03 Tuesday, January 23, 2018

  Put this to use.

 • پیمان
  1396/11/03 Tuesday, January 23, 2018

  He had now put.

 • پیمان
  1396/11/03 Tuesday, January 23, 2018

  Yassap put four.

 • javad
  1397/02/27 Thursday, May 17, 2018

  Put it on the desk

 • javad
  1397/02/27 Thursday, May 17, 2018

  Put the book on the floor

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت