ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 12 100 1

معنی کلمه Probably

معنی Probably از مرجع آموزشی 1100 Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Probably

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • بهتاش
  1394/11/26 Monday, February 15, 2016

  maybe, perhaps, possibly

 • بهتاش
  1395/01/02 Monday, March 21, 2016

  i'll probably take the business class ticket

 • مجید
  1396/02/28 Thursday, May 18, 2017

  used to say that something is likely to happen, likely to be true etc

 • hosein
  1396/04/26 Monday, July 17, 2017

  almost certainly; as far as one knows or can tell.

 • hosein
  1396/04/26 Monday, July 17, 2017

  "she would probably never see him again"

 • hosein
  1396/04/26 Monday, July 17, 2017

  synonyms: in all likelihood, in all probability

 • hosein
  1396/04/26 Monday, July 17, 2017

  I knew I would probably never see her again"

 • پیمان
  1396/09/30 Thursday, December 21, 2017

  He is probably dead.

 • پیمان
  1396/09/30 Thursday, December 21, 2017

  As you probably know.

 • پیمان
  1396/09/30 Thursday, December 21, 2017

  Probably had the flu.

 • پیمان
  1396/09/30 Thursday, December 21, 2017

  that is probably true.

 • javad
  1397/02/09 Sunday, April 29, 2018

  Probably i am powerful

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت