ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 14 100 1

معنی کلمه Offer

معنی Offer از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Offer

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • N
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  To present for acceptance or rejection; proffer: offered me a drink.

 • N
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  to propose or put forward for consideration: to offer a suggestion

 • N
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  to show willingness (to do something): I offered to go first

 • N
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  to give, make, or promise: She offered no response

 • مجید
  1396/01/18 Friday, April 7, 2017

  acceptance of offer = پذيرش پيشنهاد

 • مجید
  1396/01/18 Friday, April 7, 2017

  on offer = اماده براى فروش ،فروشى

 • مجید
  1396/01/18 Friday, April 7, 2017

  firm offer = پيشنهاد قطعى

 • مجید
  1396/01/18 Friday, April 7, 2017

  to offer an apology = پوزش خواستن ،عذر خواهى کردن

 • hosein
  1396/03/11 Thursday, June 1, 2017

  present or proffer (something) for (someone) to accept or reject as desired.

 • hosein
  1396/03/11 Thursday, June 1, 2017

  "may I offer you a drink?"

 • hosein
  1396/03/11 Thursday, June 1, 2017

  synonyms: provide, put forward, give, proffer, present, extend, suggest

 • hosein
  1396/03/11 Thursday, June 1, 2017

  provide (access or an opportunity).

 • javad
  1397/01/20 Monday, April 9, 2018

  My offer is this one

 • javad
  1397/01/20 Monday, April 9, 2018

  What are your offers

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت