ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 13 100 1

معنی کلمه Missing

معنی Missing از مرجع آموزشی 1100 Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Missing

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مجید
  1396/01/04 Friday, March 24, 2017

  a copy is missing = يک نسخه ان کم است ،يک نسخه اش نيست

 • مجید
  1396/01/04 Friday, March 24, 2017

  missing link = حلقه مفقوده .

 • مجید
  1396/01/04 Friday, March 24, 2017

  missing person = غايب مفقودالاثر

 • مجید
  1396/01/04 Friday, March 24, 2017

  adj. 1. not existing 2. not able to be found

 • hosein
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  (of a thing) not able to be found because it is not in its expected place.

 • hosein
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  "a quantity of cash has gone missing

 • hosein
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  synonyms: lost, mislaid, misplaced, nowhere to be found, absent

 • hosein
  1396/02/14 Thursday, May 4, 2017

  "his clothes and wallet are also missing"

 • پیمان
  1396/04/05 Monday, June 26, 2017

  a missing person.

 • پیمان
  1396/04/05 Monday, June 26, 2017

  Something is missing in this relationship.

 • پیمان
  1396/04/05 Monday, June 26, 2017

  My keys have gone missing again.

 • پیمان
  1396/04/05 Monday, June 26, 2017

  to miss a target.

 • javad
  1397/06/20 Tuesday, September 11, 2018

  this is a picture of missing person.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت