ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه Empty

معنی Empty از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Empty

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1395/02/04 Saturday, April 23, 2016

  containing nothing; not filled or occupied

 • احسان
  1395/02/04 Saturday, April 23, 2016

  of words or a gesture) lacking meaning or sincerity. "their promises were empty words

 • احسان
  1395/02/04 Saturday, April 23, 2016

  remove all the contents of (a container). "we empty the till at closing time

 • احسان
  1395/02/04 Saturday, April 23, 2016

  a bottle or glass left empty of its contents. "the barman collected the empties

 • محمدعلي
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Some brains are seemed that are empty and useless!

 • مجید
  1395/05/26 Tuesday, August 16, 2016

  having nothing inside

 • مجید
  1395/05/26 Tuesday, August 16, 2016

  empty handed = تهیدست، بینوا، بدون هدیه ، دست خالی.

 • مجید
  1395/05/26 Tuesday, August 16, 2016

  empty headed = (brained scatter) خشک مغز، بی مخ.

 • مجید
  1395/05/26 Tuesday, August 16, 2016

  empty pocket = ادم بى پول يا تهى کيسه

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  containing nothing; not filled or occupied.

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  "she put down her empty cup"

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  synonyms: vacant, unoccupied, uninhabited, untenanted, clear, free, bare, desolate, deserted

 • hosein
  1395/07/25 Sunday, October 16, 2016

  (of words or a gesture) lacking meaning or sincerity. "their promises were empty words"

 • پیمان
  1395/11/27 Wednesday, February 15, 2017

  This one's empty.

 • پیمان
  1395/11/27 Wednesday, February 15, 2017

  Empty your pockets.

 • پیمان
  1395/11/27 Wednesday, February 15, 2017

  Tom's room's empty.

 • پیمان
  1395/11/28 Thursday, February 16, 2017

  vacant, null, absurd

 • محمدرضا
  1398/02/26 Thursday, May 16, 2019

  The half of the glass is empty.

 • محمدرضا
  1398/11/27 Sunday, February 16, 2020

  My house was not empty though I was gone .

 • محمدرضا
  1398/11/27 Sunday, February 16, 2020

  She noticed the nearly empty gin bottle for the first time .

 • محمدرضا
  1398/11/27 Sunday, February 16, 2020

  It wasn't wise to allow a canteen to go empty in this country , but the water supply was getting low .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت