ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه Dark

معنی Dark از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Dark

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/11/20 Tuesday, February 9, 2016

  Never decide in dark and unclear situations!

 • محمدعلي
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  Failure in overall electric power causes the city will look dark and blur!

 • احسان
  1394/12/26 Wednesday, March 16, 2016

  with little or no light. "it's too dark to see much"

 • احسان
  1394/12/26 Wednesday, March 16, 2016

  (of a colour or object) not reflecting much light; approaching black in shade. "dark green"

 • احسان
  1394/12/26 Wednesday, March 16, 2016

  the absence of light in a place. "Carolyn was sitting in the dark"

 • احسان
  1394/12/26 Wednesday, March 16, 2016

  a dark colour or shade, especially in a painting. "lights and darks are juxtaposed arbitrarily to create a sense of shallow relief"

 • محمدعلي
  1395/03/13 Thursday, June 2, 2016

  We relinquished that quarter because it was dark !

 • javad
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  the night is dark

 • مجید
  1395/04/15 Tuesday, July 5, 2016

  dark blue = ابى سير،سرمه اى

 • مجید
  1395/04/16 Wednesday, July 6, 2016

  n. 1. a political candidate who is not well known but could win unexpectedly 2. a racehorse about which little is known

 • مجید
  1395/04/16 Wednesday, July 6, 2016

  dark current = الکترونيک : جريان تاريک

 • مجید
  1395/04/16 Wednesday, July 6, 2016

  dark green = سبزسي

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  with little or no light.

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  "it's too dark to see much"

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  (of a colour or object) not reflecting much light; approaching black in shade. "dark green"

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  the absence of light in a place. "Carolyn was sitting in the dark"

 • javad
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  Dark chocolate is better

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Why is it dark?

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  The room was dark.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Tom has dark hair.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  It will be dark soon.

 • علی
  1397/11/06 Saturday, January 26, 2019

  a dark night

  یک شب تاریک

 • محمدرضا
  1397/11/18 Thursday, February 7, 2019

  Wearing dark shirts in winter is recommended by experts.

 • محمدرضا
  1399/07/27 Sunday, October 18, 2020

  He looked tall and lean in a dark suit .

 • محمدرضا
  1399/07/27 Sunday, October 18, 2020

  At the kitchen door she nearly ran into a dark form .

 • محمدرضا
  1399/07/27 Sunday, October 18, 2020

  Her beautiful , unselfish spirit shines out like a bright star in the night of a dark and cruel age .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت