ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه Cow

معنی Cow از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Cow

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1394/12/29 Saturday, March 19, 2016

  a fully grown female animal of a domesticated breed of ox, kept to produce milk or beef.

 • احسان
  1394/12/29 Saturday, March 19, 2016

  "a dairy cow"

 • احسان
  1394/12/29 Saturday, March 19, 2016

  an unpleasant or disliked woman.

 • احسان
  1394/12/29 Saturday, March 19, 2016

  UK offensive an ​unkind or ​unpleasant woman: You ​stupid cow

 • محمدعلي
  1395/02/01 Wednesday, April 20, 2016

  The cow is the most useful animal in the world!

 • مجید
  1395/03/22 Saturday, June 11, 2016

  cow calf = گوساله ماده

 • مجید
  1395/03/22 Saturday, June 11, 2016

  cow dung = سرگين ،پهين ،پهن

 • مجید
  1395/03/22 Saturday, June 11, 2016

  cow in calf = گاو ابستن

 • مجید
  1395/03/22 Saturday, June 11, 2016

  cow-boy = گاوبان ،گاوچران

 • javad
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  Cow's milk allergy

 • javad
  1395/05/04 Monday, July 25, 2016

  cows decided move to other side suddently

 • hosein
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  a fully grown female animal of a domesticated breed of ox, kept to produce milk or beef.

 • hosein
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  "a dairy cow"

 • hosein
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  informal: an unpleasant or disliked woman.

 • hosein
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  The cow loves to eat grass as well as girl does bread and butter and milk

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Cows eat grass.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Don't have a cow.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Tom is milking the cow.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  I learned to milk a cow.





به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت