ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه Compete

معنی Compete از مرجع آموزشی 1100 Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Compete

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سیدابوالحسن
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( کشتی گیران در " کمپی تو" حومه شهر برای " شرکت و رقابت کردن " در مسابقه گردهم آمدند.

 • مسعود چراغی
  1394/05/03 Saturday, July 25, 2015

  contest ; fight ; challenge

 • ar
  1394/06/11 Wednesday, September 2, 2015

  مرتبط = competence clause

 • ar
  1394/06/11 Wednesday, September 2, 2015

  مرتبط = certificate of competency

 • ar
  1394/06/11 Wednesday, September 2, 2015

  مرتبط = competent judicial authorities

 • محمدعلي
  1394/09/19 Thursday, December 10, 2015

  He dreaded of competition against stronger rivals!

 • محمدعلي
  1394/10/17 Thursday, January 7, 2016

  To reach to the Olympic's game you should overcome in all competitions!

 • محمدعلي
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  He is primed to compete in horseback riding!

 • محمدعلي
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  The campaign was for the candidate who was independent in the election competition !

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  strive to gain or win something by defeating or establishing superiority over others. "universities are competing for applicants"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  مترادف ها .... take part, play, be a contestant, be a competitor, participate, be involved, get involved, engage

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  be able to rival another or others. "no one can compete with his physical prowess"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  take part in a contest. "he competed in numerous track meets as a child"

 • مجید
  1395/02/21 Tuesday, May 10, 2016

  کد برای بخاطر سپردن معنی لغت: ببین چطور برای یه کومپوت (compete) رقابت میکنن؟؟؟؟؟

 • مجید
  1395/02/21 Tuesday, May 10, 2016

  compete = رقابت کردن - مسابقه دادن .رقابت کردن با، هم چشمی کردن ، مسابقه دادن

 • مجید
  1395/02/21 Tuesday, May 10, 2016

  BUSINESS: if one company or country competes with another, it tries to get people to buy its goods or services rather than those available from another company or country

 • مجید
  1395/02/21 Tuesday, May 10, 2016

  compete with/against : They found themselves competing with foreign companies for a share of the market.

 • javad
  1395/03/17 Monday, June 6, 2016

  Iranian vollyball teat got a second rank in olympic games election competition

 • hosein
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  strive to gain or win something by defeating or establishing superiority over others

 • hosein
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  "universities are competing for applicants"

 • hosein
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  be able to rival another or others. "no one can compete with his physical prowess"

 • hosein
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  "no one can compete with his physical prowess"

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  You can't compete with Tom.

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  Ten team competed for the prize.

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  I competed with him for the first prize.

 • پیمان
  1396/02/16 Saturday, May 6, 2017

  Tom competed against other swimmers.

 • الهام
  1396/05/15 Sunday, August 6, 2017

  تلفظ این لغت بصورت ساده‌تر => کام پیت

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت