ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه Brave

معنی Brave از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Brave

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • امیر
  1394/02/24 Thursday, May 14, 2015

  people who are ready to face and endure danger or pain

 • ar
  1394/04/16 Tuesday, July 7, 2015

  مرتبط = bravery - bravely - valor

 • ar
  1394/04/16 Tuesday, July 7, 2015

  لغات مشابه = he looks brave

 • امید
  1394/06/27 Friday, September 18, 2015

  dealing with danger, pain, or difficult situations with courage and confidence [= courageous]

 • محمدعلي
  1394/07/10 Friday, October 2, 2015

  I can't realize difference between gallant and brave in meaning !!

 • محمدعلي
  1394/07/10 Friday, October 2, 2015

  You should be brave in the face of hardship during life time!!

 • محمدعلي
  1394/07/25 Saturday, October 17, 2015

  We should be brave in face of hardships!!

 • Abbas
  1394/07/29 Wednesday, October 21, 2015

  brave's man never afraid.مرد شجاع هرگز نمی ترسد

 • محمدعلي
  1394/07/30 Thursday, October 22, 2015

  Iranian ancient soldiers were really brave!!

 • محمدعلي
  1394/08/14 Thursday, November 5, 2015

  Our loyal and brave soldiers preserve our boundaries !

 • محمدعلي
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  We should advertise human attributes such as loyalty,braveness ,honesty,rightness,..and etc!

 • محمدعلي
  1394/10/02 Wednesday, December 23, 2015

  Albeit his observent attribute,he is brave for making decision on important topics!

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  possessing or exhibiting courage or courageous endurance

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  courageous, valiant, fearless

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  valiant, valorous, mettlesome, plucky

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  ready to face and endure danger or pain; showing courage. "she was very brave about the whole thing"

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  synonyms: courageous, plucky, fearless, valiant, valorous, intrepid, heroic, lionhearted, manful, macho, bold, daring, daredevil, adventurous, audacious, death-or-glory

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  an American Indian warrior.

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  endure or face (unpleasant conditions or behaviour) without showing fear. "he pulled on his coat ready to brave the elements

 • مجید
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  It was brave of you to speak in front of all those people.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  Let's be brave.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  Try to be brave.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  He is a brave man.

 • پیمان
  1395/12/24 Tuesday, March 14, 2017

  You are braver than me.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت