ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه Almost

معنی Almost از مرجع آموزشی 1100 کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه Almost

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • امیر
  1394/01/16 Sunday, April 5, 2015

  not quite; very nearly.

 • عباس
  1394/03/12 Tuesday, June 2, 2015

  almost ▶ adverb NEARLY, (just) about, more or less, practically, virtually, all but, as good as, close to, near, well-nigh, nigh on, not quite, not far from/off, to all intents and purposes; approaching, bordering on, verging on; informal pretty nearly/much/well.

 • مهرانه
  1394/03/19 Tuesday, June 9, 2015

  her duty is almost finished وظیفه ی او تقریبا تمام شده است

 • محمدعلي
  1394/05/17 Saturday, August 8, 2015

  Almost all people consent to binding agreement by this government!!

 • amir
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  almost = approximately

 • محمدعلي
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  Almost is used when the actual amount of any thing is not assured,but it is estimated!!!

 • امیرحسین
  1394/08/28 Thursday, November 19, 2015

  approximately

 • محمدعلي
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  Almost all conservative members consented to reforms among country!

 • امیرحسین
  1394/09/05 Thursday, November 26, 2015

  her duty is almost finished

 • احسان
  1394/12/17 Monday, March 7, 2016

  almost two years ago تقریبا دو سال پیش I almost forgot نزدیک بود یادم برود. it is almost twelve ساعت حدود دوازده است.

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  not quite; very nearly. "he almost knocked Georgina over"

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  synonyms: nearly, just about, about, more or less, practically, virtually, all but, as good as, next to, close to, near, nigh on, not far from, not far off, to all intents and purposes, approaching, bordering on, verging on, nearing

 • احسان
  1394/12/28 Friday, March 18, 2016

  very nearly; all but: almost every house; almost the entire

 • پیمان
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  I almost won.

 • پیمان
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  I almost forgot.

 • پیمان
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  I'm almost sure.

 • پیمان
  1395/11/24 Sunday, February 12, 2017

  I almost burn myself.

 • محمدرضا
  1398/07/30 Tuesday, October 22, 2019

  My daughters have almost finished elementary school.

 • محمدرضا
  1398/07/30 Tuesday, October 22, 2019

  Almost all IKEA furniture requires an Allen spanner .

 • محمدرضا
  1398/07/30 Tuesday, October 22, 2019

  The bottle of shampoo in the shower is almost empty.

 • محمدرضا
  1398/07/30 Tuesday, October 22, 2019

  Almost 20% of the world's birds are migratory.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت