ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه saw

معنی saw از مرجع آموزشی لغات دیداری - کلمه و عکس به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه saw

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مسعود چراغی
  1394/03/25 Monday, June 15, 2015

  it's name of horrible movie

 • علی
  1394/06/10 Tuesday, September 1, 2015

  I sawed the wood چوب‌ را اره‌ كردم‌

 • احسان
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  tool for cutting consisting of a toothed blade; saying, maxim, proverb

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  a hand tool for cutting wood or other hard materials, typically with a long, thin serrated blade and operated using a backwards and forwards movement.

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  cut (something) using a saw. "the top of each post is sawn off at railing height"

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  (of two or more people) compromise by making concessions to one another. "they sawed off over wages and concluded the deal"

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  stone saw = اره سنگبرى

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  swede saw = کمان اره

 • مجید
  1395/09/11 Thursday, December 1, 2016

  wise saw = ضرب المثل

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  How would you die in saw?

 • پیمان
  1395/09/30 Tuesday, December 20, 2016

  Homemade table saw.

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  a hand tool

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  a tool for cutting wood or other hard materials, typically with a long, thin serrated blade and operated using a backwards and forwards movement.

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  cut (something) using a saw.

 • hosein
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  (of two or more people) compromise by making concessions to one another. "they sawed off over wages and concluded the deal"

 • پیمان
  1395/12/04 Wednesday, February 22, 2017

  A hand tool for cutting wood or other things.

 • پیمان
  1395/12/04 Wednesday, February 22, 2017

  Mark the cut line on the board and position the saw with its blade on the line.

 • javad
  1396/07/28 Friday, October 20, 2017

  i buy a new saw

 • javad
  1396/07/28 Friday, October 20, 2017

  i was seen a beautiful saw yesterday

 • هرمز
  1397/08/08 Tuesday, October 30, 2018

  SAW IS DANGER FOR CHILDREN

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت