ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه egg

معنی egg از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه egg

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  roundish object produced by certain female animals for reproductive purposes; ovum; person

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  an oval or round object laid by a female bird, reptile, fish, or invertebrate, usually containing a developing embryo. The eggs of birds are enclosed in a chalky shell, while those of reptiles are in a leathery membrane.

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  synonyms: ovum, gamete, germ cell, zygote

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  in biology ...the female reproductive cell in animals and plants; an ovum.

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  a bad egg = ادم بى وجود

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  nest egg = تخمی که درلانه مرغ میگذارند تا مرغ تخم کند، مایه ، اندوخته .

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  egg-plum = الوزرد

 • مجید
  1395/09/08 Monday, November 28, 2016

  egg-cup = ظرف مخصوص تخم مرغ

 • hosein
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  an oval or round object laid by a female bird, reptile, fish, or invertebrate, usually containing a developing embryo. The eggs of birds are enclosed in a chalky shell, while those of reptiles are in a leathery membrane.

 • hosein
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  synonyms: ovum, gamete, germ cell, zygote

 • hosein
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  the female reproductive cell in animals and plants; an ovum.

 • hosein
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  synonyms: ovum, gamete, germ cell, zygote;

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  Beat the eggs.

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  Boil one egg.

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  Fry me an egg.

 • پیمان
  1395/11/17 Sunday, February 5, 2017

  I dislike eggs.

 • javad
  1396/06/15 Wednesday, September 6, 2017

  Hen's egg

 • javad
  1396/06/15 Wednesday, September 6, 2017

  I like hen's egg

 • javad
  1396/06/15 Wednesday, September 6, 2017

  Every child can eat an egg every day

 • محمد مهدی
  1398/03/04 Saturday, May 25, 2019

  roundish object produced by certain female animals for reproductive purposes

 • محمد مهدی
  1398/03/04 Saturday, May 25, 2019

  ovum

 • محمد مهدی
  1398/03/04 Saturday, May 25, 2019

  person (Slang)

 • محمد مهدی
  1398/03/04 Saturday, May 25, 2019

  goad,

 • محمدرضا
  1399/02/28 Sunday, May 17, 2020

  He handed her a plate of scrambled eggs and toast .

 • محمدرضا
  1399/02/28 Sunday, May 17, 2020

  No wonder that man added this bird to his tame stock - to say nothing of the eggs and drumsticks .

 • محمدرضا
  1399/02/28 Sunday, May 17, 2020

  She picked up three eggs and put them into the basket .

 • محمدرضا
  1399/02/28 Sunday, May 17, 2020

  Salmon go up the river and lay their eggs in the sand .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت