ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه sad

معنی sad از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه sad

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • javad
  1395/03/08 Saturday, May 28, 2016

  I was sad when I could not to take my certification

 • javad
  1395/03/08 Saturday, May 28, 2016

  sometimes, we are sad but there is not any reasen for it.

 • حسن
  1395/04/17 Thursday, July 7, 2016

  I 'm very sad aboute rejecting my article

 • مجید
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  unhappy, especially because something unpleasant has happened ≠ happy

 • مجید
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  a sad dog = بچه گيج وبيهوش ،ادم سبک مغز

 • مجید
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  a sad sight = ديدار يا منظره غم انگيز

 • مجید
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  in sad earnest = جدا،(به ) راستى ،رسما،سخت ،موقرانه

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  feeling or showing sorrow; unhappy.

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  "I was sad and subdued"

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  synonyms: unhappy, sorrowful, dejected, regretful, depressed, downcast, miserable, downhearted, down

 • hosein
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  pathetically inadequate or unfashionable. "the show is tongue-in-cheek—anyone who takes it seriously is a bit sad"

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  You seem sad.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  Tom sounds sad.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  What made you sad?

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  Please don't be sad.

 • محمدرضا
  1399/03/20 Tuesday, June 9, 2020

  She clearly felt sad to see this day end .

 • محمدرضا
  1399/03/20 Tuesday, June 9, 2020

  She approached , a sad smile on her face .

 • محمدرضا
  1399/03/20 Tuesday, June 9, 2020

  She was contemplative and calm , sad but not suicidal .

 • محمدرضا
  1399/03/20 Tuesday, June 9, 2020

  Teacher is sad , and let her feel the grieved expression on my face .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت