ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه spring

معنی spring از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه spring

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/11/05 Monday, January 25, 2016

  Among all seasons,Spring is the best for me!

 • محمدعلي
  1394/12/10 Monday, February 29, 2016

  All plants are burgeoning at the spring!

 • javad
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  sprong is the most beautiful month.

 • javad
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  the weather is not hot or cold at the spring

 • javad
  1395/01/23 Monday, April 11, 2016

  allergy to tree is more common at the spring

 • محمدعلي
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  The nature will be revived during spring!

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  the season between winter and summer when leaves and flowers appear

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  Water: a place where water comes up naturally from the ground ; spring water ; There are several hot springs in the area.

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  spring pressure gage = فشارسنج فنرى

 • مجید
  1395/04/28 Monday, July 18, 2016

  spring time = فصل بهار،بهاران ،هنگام بهار

 • hosein
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  move or jump suddenly or rapidly upwards or forwards. "I sprang out of bed

 • hosein
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  originate or arise from. "madness and creativity could spring from the same source"

 • hosein
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  the season after winter and before summer, in which vegetation begins to appear, in the northern hemisphere from March to May and in the southern hemisphere from September to November. "in spring the garden is a feast of blossom"

 • hosein
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  an elastic device, typically a helical metal coil, that can be pressed or pulled but returns to its former shape when released, used chiefly to exert constant tension or absorb movement.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Spring is here.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  Spring is coming.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  It's not spring yet.

 • پیمان
  1396/02/27 Wednesday, May 17, 2017

  It'll soon be spring.

 • محمد مهدی
  1398/05/22 Tuesday, August 13, 2019

  بهار، چشمه‌، سرچشمه‌، فنر، انبرك‌، جست‌ وخيز، حالت‌فنري‌، حالت‌ ارتجاعي‌ فنر، پريدن‌، جهش‌ كردن‌، جهيدن‌،قابل‌ ارتجاع‌ بودن‌، حالت‌ فنري‌ داشتن‌، ظاهر شدن‌

 • محمد مهدی
  1398/05/22 Tuesday, August 13, 2019

  of spring, of the season between winter and summer; grown in the spring, occurring in the spring; having metal coils; flexible, resilient

 • محمد مهدی
  1398/05/22 Tuesday, August 13, 2019

  the cat sprang off her lap: LEAP, jump, bound, vault, hop.

 • محمد مهدی
  1398/05/22 Tuesday, August 13, 2019

  the branch sprang back: FLY, whip, flick, whisk, kick, bounce.

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  The night air of spring was chilly in the mountains .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  It's so lovely a tour on a spring afternoon .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  The snow melted , leaving in its wake a harvest of spring flowers .

 • محمدرضا
  1399/03/03 Saturday, May 23, 2020

  I can see from my perch a window downstairs in back remains open to catch the lovely spring breeze .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت