ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 19 100 1

معنی کلمه coin

معنی coin از مرجع آموزشی لغات دیداری - کلمه و عکس به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه coin

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/11/30 Friday, February 19, 2016

  Sometimes a coin can lead a person to be prosperous to get an abundant money!

 • javad
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  coin was only currency in many years ago

 • محمدعلي
  1395/02/12 Sunday, May 1, 2016

  Archeologists estimate that new discovered coins is at least for 200 years ago!

 • محمدعلي
  1395/03/17 Monday, June 6, 2016

  New published coins displaced old coin ones!

 • javad
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  coin is heavy than bills

 • حسن
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  I put a lot of coin in my paket instead bills and now my pants come down at my leg

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  full bodied gold coin = سکه طلاى تمام عيار

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  pixing the coin = : سنجش عيار سکه

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  to flip a coin = شيرياخط کردن

 • مجید
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  to toss a coin = شير يا خط کردن

 • hosein
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  a flat disc or piece of metal with an official stamp, used as money

 • hosein
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  she opened her purse and took out a coin

 • hosein
  1395/05/07 Thursday, July 28, 2016

  make (coins) by stamping metal. "guineas and half-guineas were coined

 • hosein
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  "guineas and half-guineas were coined"

 • javad
  1395/08/08 Saturday, October 29, 2016

  Coin is heavy than bills

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  Flip a coin.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  I collect rare coins.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  He took out some coins.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  She gave me these old coins.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت