ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه blue

معنی blue از مرجع آموزشی لغات دیداری - عکس و کلمه به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه blue

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدعلي
  1394/10/21 Monday, January 11, 2016

  Violet is a mix of blue and red,isn't it?!🔵

 • محمدعلي
  1394/11/21 Wednesday, February 10, 2016

  In addition to easy words like blue ,I learned some more difficult such as turquoise and beige in this useful website!

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  of a colour intermediate between green and violet, as of the sky or sea on a sunny day

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  of a person or mood) melancholy, sad, or depressed

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  blue colour or pigment. "she was dressed in blue

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "the light dims, bluing the retina"

 • حسن
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  blue is devil color for sample (blue jean )

 • حسن
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  blue is peace or calm color everyone stay in blue room inchmeal be sleep

 • مجید
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  bright blue = لاجوردى

 • مجید
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  cobalt-blue = لاجورد

 • مجید
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  dark blue = ابى سير،سرمه اى

 • مجید
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  green with a blue tint = سبز مايل به ابى

 • hosein
  1395/05/08 Friday, July 29, 2016

  Blue is the color of the sky and sea

 • hosein
  1395/05/08 Friday, July 29, 2016

  Blue is often associated with depth and stability

 • hosein
  1395/05/08 Friday, July 29, 2016

  Blue is considered beneficial to the mind and body. It slows human metabolism and produces a calming effect.

 • hosein
  1395/05/08 Friday, July 29, 2016

  It symbolizes trust, loyalty, wisdom, confidence, intelligence, faith, truth, and heaven

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  I have blue eyes.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  I was feeling blue.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  Tom is wearing blue.

 • پیمان
  1396/02/26 Tuesday, May 16, 2017

  Tom had big blue eyes.

 • محمد مهدی
  1398/05/02 Wednesday, July 24, 2019

  ابي‌، نيلي‌، مستعد افسردگي‌، داراي‌ خلق‌ گرفته‌ (باthe)اسمان‌، اسمان‌ نيلگون‌

 • محمد مهدی
  1398/05/02 Wednesday, July 24, 2019

  having a blue color; sad, depressed (slang)

 • محمد مهدی
  1398/05/02 Wednesday, July 24, 2019

  color blue, color of the sky or sea

 • محمد مهدی
  1398/05/02 Wednesday, July 24, 2019

  paint blue; treat with bluing (substance used to whiten clothes); waste money, spend extravagantly (Slang)

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  She handed him a light blue shirt .

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  The bright blue eyes regarded her thoughtfully .

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  It had a bright blue cover , which he was careful not to soil .

 • محمدرضا
  1399/02/16 Tuesday, May 5, 2020

  The hunt for my wife and Molly commenced at the scene of the blue van .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت