ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه found

معنی found از مرجع آموزشی کلمات ضروری تافل به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه found

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • احسان
  1394/12/13 Thursday, March 3, 2016

  discovered/ establish, institute, create, build; melt and pour into a mold i.e. metal

 • Abbas
  1395/08/29 Saturday, November 19, 2016

  found: پیدا کردن

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  I found myself.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  You found heaven.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  But we found ways.

 • پیمان
  1395/10/26 Sunday, January 15, 2017

  Heater now found.

 • مرضیه
  1397/08/09 Wednesday, October 31, 2018

  establish

 • مجید
  1397/08/14 Monday, November 5, 2018

  found shipment = بار بدون بارنامه

 • مجید
  1397/08/14 Monday, November 5, 2018

  to start something such as an organization, company, school, or city, often by providing the necessary money
  = establish

 • مجید
  1397/08/14 Monday, November 5, 2018

  be founded on/upon sth
  a) to be the main idea, belief etc that something else develops from
  = be based on something
  b) to be the solid layer of cement, stones etc that a building is built on

 • مجید
  1397/08/14 Monday, November 5, 2018

  well found = (founded well) کاملا مجهز، مجهز بوسائل کامل، مستحکم.

 • محمد مهدی
  1398/01/31 Saturday, April 20, 2019

  زمان‌ ماضي‌ واسم‌ فعول‌find ، (.vt &.n): برپاكردن‌،بنياد نهادن‌، ريختن‌، قالب‌كردن‌، ذوب‌ كردن‌، ريخته‌ گري‌، قالب‌ ريزي‌ كردن‌

 • محمدرضا
  1399/02/19 Friday, May 8, 2020

  She found him in the living room reading the newspaper .

 • محمدرضا
  1399/02/19 Friday, May 8, 2020

  It was a good thing he found it so amusing .

 • محمدرضا
  1399/02/19 Friday, May 8, 2020

  She snuggled close to him and his lips found hers again .

 • محمدرضا
  1399/02/19 Friday, May 8, 2020

  Yesterday , when I was digging in it , I found a box full of gold and jewels .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت