ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 4 100 1

معنی کلمه poor

معنی poor از مرجع آموزشی زبان اول دبیرستان به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه poor

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  فقير، مسكين‌، بينوا، بي‌ پول‌، مستمند، معدود، ناچيز،پست‌، نامرغوب‌، دون‌

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  indigent, poor; miserable, woeful; wretched, pitiable; deficient, lacking

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  a poor family: POVERTY-STRICKEN, penniless, moneyless, impoverished, necessitous, impecunious, indigent, needy, destitute, pauperized, on one's beam-ends, unable to make ends meet, without a sou; insolvent, in debt; Brit. on the breadline, without a penny (to one's name); informal (flat) broke, hard up, cleaned out, strapped, on one's uppers, without two pennies to rub together; Brit. informal skint, in Queer Street; formal penurious.

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  poor workmanship: SUBSTANDARD, below par, bad, deficient, defective, faulty, imperfect, inferior; appalling, abysmal, atrocious, awful, terrible, dreadful, unsatisfactory, second-rate, third-rate, shoddy, crude, lamentable, deplorable, inadequate, unacceptable; informal crummy, rubbishy, dire, dismal, bum, rotten, tenth-rate; Brit. informal ropy, duff, rubbish, dodgy.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت