ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 3 100 1

معنی کلمه lot

معنی lot از مرجع آموزشی Elementary(مقدماتي) به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه lot

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمد مهدی
  1398/01/27 Tuesday, April 16, 2019

  بسي‌، بسيار، چندين‌، قواره‌، تكه‌، سهم‌، بخش‌، بهره‌،قسمت‌، سرنوشت‌، پارچه‌، قطعه‌، توده‌ انبوه‌، قرعه‌،محوطه‌، قطعه‌ زمين‌، جنس‌ عرضه‌ شده‌ براي‌فروش‌، كالا،بقطعات‌تقسيم‌ كردن‌ (باout)، تقسيم‌بندي‌ كردن‌، جوركردن‌، بخش‌ كردن‌، سهم‌ بندي‌ كردن‌

 • محمد مهدی
  1398/01/27 Tuesday, April 16, 2019

  divide; allocate

 • محمد مهدی
  1398/01/27 Tuesday, April 16, 2019

  object used in making a random decision; act of randomly deciding by casting lots; portion; fate, destiny, fortune; number of connected things or people; type, kind; section of land; film studio; group of items sold as one; large amount

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت