ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه numerous

معنی numerous از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه numerous

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/02/18 Wednesday, May 8, 2013

  many ==> Shops of this type, once rare, are now numerous

 • نادر
  1393/03/28 Wednesday, June 18, 2014

  a lot of- lots of- plenty of- a great number of- a good deal of - a large number of

 • سیدابوالحسن
  1394/03/27 Wednesday, June 17, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " نامه رسونا" تعدادشون " فراوان "شده.

 • محمدعلي
  1394/06/14 Saturday, September 5, 2015

  I am hopeless for numerous of reasons!!

 • محمدعلي
  1394/07/05 Sunday, September 27, 2015

  How numerous our mistakes in life!!?!

 • محمدعلي
  1394/07/05 Sunday, September 27, 2015

  The judge uses numerous witnesses for his statements!

 • محمدعلي
  1394/07/30 Thursday, October 22, 2015

  How scarce numerous friends in the face of hardship!!?

 • عبدالغفور
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  کد بندی: نامبر روسها تو جنگ خیلی زیاد بود (نامروس)=بی شمار،خیلی زیاد numerous

 • محمدعلي
  1394/09/08 Sunday, November 29, 2015

  Numerous votes was ignored by the dictator administration !

 • علی
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  adj. very many, consisting of a great number, multiple

 • سمیهa
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  بيشمار، بسيار، زياد، بزرگ‌، پرجمعيت‌، كثير

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  great in number; many. "she had complained to the council on numerous occasions"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: many, a lot of, a great many, very many, countless, scores of, innumerable;

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  consisting of many members. "the orchestra and chorus were numerous"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  consisting of a large number

 • الهام
  1395/03/22 Saturday, June 11, 2016

  great in number, many

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  many : Numerous attempts have been made to hide the truth.

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  The two leaders have worked together on numerous occasions .

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  too numerous to mention/list : The individuals who have contributed to this book are far too numerous to mention.

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  adj. amounting to a large indefinite number

 • arezo
  1395/04/10 Thursday, June 30, 2016

  کدبندی: اینقدر این میوه ها "فراوون و بیشماره" که به همه "نمیرسه"!!!!!!!!!

 • arezo
  1395/04/10 Thursday, June 30, 2016

  کدبندی: اینقدر این میوه ها "فراوون و بیشماره" که به همه "نمیرسه"!!!!!!!!!

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  I have numerous books on my bookshelf.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  The lovers exchanged numerous letters.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  Tom was the subject of numerous jokes.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  Department stores sells numerous things.

 • bijanjahangiri1329@gmail.com
  1396/10/15 Friday, January 5, 2018

  bulk

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت