ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه victorious

معنی victorious از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه victorious

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/02/18 Wednesday, May 8, 2013

  having won a game, competition, election, war, etc. ==> The victorious team were loudly cheered by their fans

 • نادر
  1393/05/21 Tuesday, August 12, 2014

  EXP: We were confident that the Allies would emerge victorious (=finally win)

 • محمدعلي
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  To be victorious in our city ,we should be apple polisher!!!!

 • محمدعلي
  1394/07/05 Sunday, September 27, 2015

  Undoubtedly ,Tolerating hardship will conclude with a victorious !!

 • عبدالغفور
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  victor was victorious at a hard match. ویکتور در یک مسابقه سخت پیروز شد.

 • Abbas
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  germanie's football team victorious in all playing at world cup 2014.تیم فوتبال آلمان در تمام مسابقات جام جهانی 2014 پیروز شد

 • امیر
  1394/09/08 Sunday, November 29, 2015

  کد بندی:رسانه های انگلیس ملکه" ویکتوریا" را "پیروز" همه اتفاقات و تغییرات نشان می دهند.

 • محمدعلي
  1394/09/08 Sunday, November 29, 2015

  Germany wasn't victorious against coalition in the second world war finally!

 • محمدعلي
  1394/09/09 Monday, November 30, 2015

  The British medias shows princess Victoria as a victorious over all occurrence and changes,Amir told!

 • سمیهa
  1394/10/01 Tuesday, December 22, 2015

  adj. triumphant, winning, successful; characterized by or pertaining to victory

 • سمیهa
  1394/10/01 Tuesday, December 22, 2015

  پيروز،فاتح ،مظفر،ظفرنشان ،ظفراميز

 • سمیهa
  1394/10/01 Tuesday, December 22, 2015

  a victorious army:ارتش پیروز و فاتح

 • سمیهa
  1394/10/01 Tuesday, December 22, 2015

  a victorious day:روز پیروزی

 • محمدعلي
  1394/10/03 Thursday, December 24, 2015

  Working swiftly and neatly was the secret for his victorious over his business partners!

 • علی
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  adj. triumphant, winning, successful; characterized by or pertaining to victory

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  having won a victory; triumphant. "a victorious army"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: triumphant, conquering, vanquishing, winning, champion, successful, top, first, second to none

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  of or characterized by victory. "he'd participated in the victorious campaigns of the Franco-Prussian War"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  having achieved a victory; conquering; triumphant: our victorious army.

 • الهام
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  the act of winning a game, war, etc

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  gain a victory = پيروز شدن

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  pyrrhic victory = پيروزى اى که بى اندازه گران تمام شد، پیروزی بدتراز شکست

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  secure of victory = مطمئن به پيروزى

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  to gain a victory over = پيروزشدن بر،ظفريافتن بر،غلبه کردن بر

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  He looked victorious.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  I rode with the victorious.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  Obedience is the key to have a victorious life.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  Still, it was a good speech, a victorious speech.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت