ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 34 100 1

معنی کلمه underestimate

معنی underestimate از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه underestimate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نازی
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  خوب بود

 • ملیحه
  1392/02/08 Sunday, April 28, 2013

  that patient understimated his symptoms.his history is not reliable

 • سید عادل
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  1. to think or guess that something is smaller, cheaper, easier etc than it really is [≠ overestimate] ==> Never underestimate the power of the press

 • سید عادل
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  2. to think that someone is not as good, clever, or skilful, as they really are

 • علی
  1392/02/30 Monday, May 20, 2013

  Verb>>>> underrate, undervalue, make an estimate that is too low; misjudge the worth of a person or something

 • علی
  1392/02/30 Monday, May 20, 2013

  noun>>>> overly low estimate

 • محمدعلي
  1394/07/03 Friday, September 25, 2015

  We never underestimate our ability in a competition !!

 • سمیهa
  1394/07/07 Tuesday, September 29, 2015

  underrate, undervalue, make an estimate that is too low

 • محمدعلي
  1394/07/08 Wednesday, September 30, 2015

  Administration underestimated the power of the people by their votes,and will be lost in near future!!!

 • محمدعلي
  1394/07/27 Monday, October 19, 2015

  To avoid to be embarrassed against whom you borrow him, always underestimate your monthly salary !!

 • رسول
  1394/08/15 Friday, November 6, 2015

  estimate = تخمین زدن

 • رسول
  1394/08/15 Friday, November 6, 2015

  under=زیر، پایین

 • رسول
  1394/08/15 Friday, November 6, 2015

  underestimate= دست کم گرفتن، برآورد کم

 • محمدعلي
  1394/08/16 Saturday, November 7, 2015

  The famous Wrestler underestimated the strength of his rival !

 • محمدعلي
  1394/08/16 Saturday, November 7, 2015

  Never underestimate the value of being frank with one another!

 • محمدعلي
  1394/08/26 Tuesday, November 17, 2015

  Never underestimate the power of the logical conversation in a brawl!

 • عبدالغفور
  1394/09/07 Saturday, November 28, 2015

  I dont underestimate my ability and skills about english learning. من توانایی و استعدادهایم را در یادگیری انگلیسی دست کم نمی گیرم.

 • محمدعلي
  1394/09/08 Sunday, November 29, 2015

  Some people underestimate the peril that lay ahead of them when swimming at the sea sides!

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  estimate (something) to be smaller or less important than it really is.

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  "the government has grossly underestimated the extent of the problem"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  an estimate that is too low. "£7.5 million is a considerable underestimate"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  To underestimate is to guess that something is worth less or is smaller than it really is.

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  underestimation = سبک شمارى سهل گيرى ،ناچيز شمارى

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  worth and guess/calculation of real amount of something or ability / skill

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  a guessed amount or number that is too low

 • مجید
  1395/05/13 Wednesday, August 3, 2016

  never underestimate yourself and keep your perseverance for learning second language

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Do not underestimate that.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  You underestimate you.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Never underestimate her wrath.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Don not underestimate his ability.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  estimate (something) to be smaller or less important than it really is.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "the government has grossly underestimated the extent of the problem"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  an estimate that is too low.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  £7.5 million is a considerable underestimate"

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت