ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 39 100 1

معنی کلمه tendency

معنی tendency از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه tendency

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مارال
  1392/01/20 Tuesday, April 9, 2013

  keen

 • ملیحه
  1392/02/11 Wednesday, May 1, 2013

  keen چه ربطی داشت به tendency مارال خانووم؟

 • سید عادل
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  1. if someone or something has a tendency to do or become a particular thing, they are likely to do or become it

 • علی
  1392/02/30 Monday, May 20, 2013

  inclination, leaning, partiality

 • حسن
  1392/10/19 Thursday, January 9, 2014

  if sb/sth has a particular tendency , they are likely to behave or act in a particular way to display artistic, etc.

 • حسن
  1392/10/19 Thursday, January 9, 2014

  Examples: 1-I have a tendency to talk too much when I'm nervous. 2-There is a tendency for this disease to run in families 3-This material has a tendency to shrink when washed. 4-We have a tendency to blame ourselves when things go wrong.

 • samira
  1392/11/09 Wednesday, January 29, 2014

  when a person is enthusiastic to do sth

 • نادر
  1393/05/18 Saturday, August 9, 2014

  ترجمه متن دوم: این گرایش وجومد داشت که صبح ها به سختی کار شود و بعد از ظهر ها به روشی سهلگیرانه پیش بروند.

 • سیدابوالحسن
  1394/03/23 Saturday, June 13, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( مردم مشهد به " تردستی" و شعبده بازی " تمایل و رغبت " زیادی دارن.

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مرتبط = tendency toward something

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = central tendency measures

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = determining tendency

 • salammasoud@gmail.com
  1394/05/20 Tuesday, August 11, 2015

  کدبندی حفظ کلمه: "من به تن در دانس علاقه دارم

 • محمدعلي
  1394/07/01 Wednesday, September 23, 2015

  The picture that is hanged on the wall have tendency to the right!!

 • محمدعلي
  1394/07/01 Wednesday, September 23, 2015

  President has chiefly tendency to the left!!

 • fatemah
  1394/07/10 Friday, October 2, 2015

  لطفا نوع کلمه رااز نظر دستوری هم مشخص کنید مثل اسم .فعل .صفت .قید ممنون

 • محمدعلي
  1394/07/11 Saturday, October 3, 2015

  The judge shall not has tendency to any side!!

 • محمدعلي
  1394/07/26 Sunday, October 18, 2015

  The fact that recently even our teenagers have tendency toward smoking is not hopeful!!

 • salammasoud@gmail.com
  1394/07/27 Monday, October 19, 2015

  برای من کد بندی برای حفظ کلمه روش مناسبی نیست مخضوضا برای مکالمه ولی گاهی می تواند در شروع کار مفید جلوه کند

 • محمدعلي
  1394/08/25 Monday, November 16, 2015

  The Azadi tower in tehran has a high tendency to break down!

 • عبدالغفور
  1394/09/11 Wednesday, December 2, 2015

  Tendencies of different people are defferent. تمایلات افراد مختلف متفاوت هستند..

 • محمدعلي
  1394/09/12 Thursday, December 3, 2015

  The boy told his parents about tendency to be married with his love!

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  an inclination towards a particular characteristic or type of behaviour.

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  "for students, there is a tendency to socialize in the evenings"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: propensity, proclivity, proneness, aptness, likelihood, inclination, disposition, predisposition, bent, leaning, penchant, predilection, susceptibility, liability;

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a group within a larger political party or movement.

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  action tendency = گرايش به عمل

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  upward tendency = گرايش صعودى

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  tendency to/towards : Some people may inherit a tendency to alcoholism.

 • مجید
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  a general change or development in a particular direction

 • arezo
  1395/04/06 Sunday, June 26, 2016

  کدبندی برای حفظ: من به "تردستی" بسیار "گرایش دارم"

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Tom has a tendency to exaggerate.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Tom has a tendency to talk too loud.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  You have a tendency to not pay attension.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  You've got to fight that tendency of yours.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  an inclination towards a particular characteristic or type of behaviour.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "for students, there is a tendency to socialize in the evenings"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  synonyms: propensity, proclivity, proneness, aptness, likelihood, inclination

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  a group within a larger political party or movement.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت