ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 47 100 1

معنی کلمه menace

معنی menace از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه menace

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مارال
  1392/01/21 Wednesday, April 10, 2013

  peril

 • reza
  1392/01/24 Saturday, April 13, 2013

  Menace may mean: a threat or danger that causes intimidation a legal term of art - see Blackmail#menaces

 • سید عادل
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  1. something or someone that is dangerous [= threat] ==> the growing menace of oil pollution at sea

 • سید عادل
  1392/02/17 Tuesday, May 7, 2013

  2. [uncountable] a threatening quality, feeling, or way of behaving ==> There was menace in his voice

 • لیلی
  1393/05/05 Sunday, July 27, 2014

  danger

 • سیدابوالحسن
  1394/03/23 Saturday, June 13, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " من از" " تهدید " به مرگ نمی ترسم.!

 • محمدعلي
  1394/05/17 Saturday, August 8, 2015

  There is many menace to the human life in this century!!

 • salammasoud@gmail.com
  1394/05/20 Tuesday, August 11, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( "مردانی men که عاصی شدند از هیچ چیز نمی ترسند

 • Abbas
  1394/06/26 Thursday, September 17, 2015

  Middle east is full of menace.خاورمیانه پر از تهدید و خطر است

 • محمدعلي
  1394/06/27 Friday, September 18, 2015

  Some of new technology like mobile phones on the hand of children is modern menace for the family rigidity!!

 • محمدعلي
  1394/07/25 Saturday, October 17, 2015

  Staring to the lap tab and mobile phones screen for a long time can be a menace for eyesight!!

 • سمیهa
  1394/08/03 Sunday, October 25, 2015

  threat; danger; bother

 • سمیهa
  1394/08/03 Sunday, October 25, 2015

  تهديد کردن ،چيزى که تهديد کننده است ،مخاطره ،تهديدکردن ،ارعاب کردن ،چشم زهره رفتن

 • محمدعلي
  1394/08/04 Monday, October 26, 2015

  Inaccurate understanding a matter is a menace in philosophy !

 • javad
  1394/08/14 Thursday, November 5, 2015

  he is a menace person. danger or menace

 • محمدعلي
  1394/08/15 Friday, November 6, 2015

  Nuclear bomb is a gigantic menace to all over the world!

 • محمدعلي
  1394/08/24 Sunday, November 15, 2015

  Lack of honesty and rifghtforward are menace for marriage life!

 • عبدالغفور
  1394/09/11 Wednesday, December 2, 2015

  menace=danger=peril= خطر

 • عبدالغفور
  1394/09/11 Wednesday, December 2, 2015

  manything can be a menace for us in childhood بسیاری از چیزها می تواند تهدیدی برای ما در دوران کودکی باشد..

 • محمدعلي
  1394/09/12 Thursday, December 3, 2015

  HIV is a gigantic menace for all human in next decades!

 • علی
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  n. threat; danger; bother

 • علی
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  v. threaten, endanger

 • محمدعلي
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  "Dash"is a serious menace to civil rights!

 • الهام
  1394/11/20 Tuesday, February 9, 2016

  threat

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a person or thing that is likely to cause harm; a threat or danger. "a new initiative aimed at beating the menace of drugs"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: danger, peril, risk, hazard, threat;

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  be a threat or possible danger to. "Africa's elephants are still menaced by poaching"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: threaten, be a danger to, put at risk, jeopardize, imperil, loom over

 • الهام
  1395/03/19 Wednesday, June 8, 2016

  threat, pril

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  a person, especially a child that is annoying or causes trouble = nuisance

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  with menaces : if someone asks another person for something with menaces, they use threats of violence to get what they want

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  n. 1. something that is a source of danger 2. a threat or the act of threatening

 • مجید
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  v. 1. pose a threat to; present a danger to 2. express a threat either by an utterance or a gesture 3. act in a threatening manner

 • arezo
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  کدبندی برای حفظ:این به "معنی""تهدید کردن" منه؟؟؟؟؟

 • سمیهa
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  کدبندی به زبان اصفهانی!!!!! اینکار به معنی ''تهدید کردن'' 'منس'!!!!!!!!!!!

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  Usa threat or menace China and russia

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  menace to die

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  menace to capture

 • Abbas
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  menace is synonym with peril.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  Tom is a menace.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  They felt menaced.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  This camp is a menace to health.

 • پیمان
  1395/12/29 Sunday, March 19, 2017

  They did not heed that crawling menace.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  a person or thing that is likely to cause harm; a threat or danger.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "a new initiative aimed at beating the menace of drugs"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  synonyms: danger, peril, risk, hazard, threat

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  be a threat or possible danger to.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت