ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 44 100 1

معنی کلمه dread

معنی dread از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه dread

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • hry1351@gmail.com
  1392/02/10 Tuesday, April 30, 2013

  awe fear مترادف

 • سید عادل
  1392/02/16 Monday, May 6, 2013

  to feel anxious or worried about something that is going to happen or may happen ==> Im dreading going back to work

 • سارا
  1392/03/08 Wednesday, May 29, 2013

  lets not stand in dread of death.death is not the end of a pigeon. ونترسیم از مرگ. مرگ پایان کبوتر نیست.

 • بهنام
  1392/06/02 Saturday, August 24, 2013

  afraid

 • لیلی
  1393/05/05 Sunday, July 27, 2014

  fear, fright, horror, panic

 • ملیحه
  1394/02/25 Friday, May 15, 2015

  I dread to be alone at dark room

 • سیدابوالحسن
  1394/03/19 Tuesday, June 9, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: (مردم " درود" در جنگ هیچ " ترسی " از دشمن نداشتن.

 • salammasoud@gmail.com
  1394/05/20 Tuesday, August 11, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: از رنگ قرمزred و درد و رد کردن مال هیچ ترسی نداشت

 • سمیهa
  1394/07/02 Thursday, September 24, 2015

  fear, be afraid; be anxious about; hold in awe, respect greatly

 • ناهید
  1394/07/06 Monday, September 28, 2015

  کد برای حفظ: وقتی گرگ گوسفند را "درید" من از"ترس" جیغ کشیدم

 • salammasoud@gmail.com
  1394/08/11 Monday, November 2, 2015

  ولی در عین حال دریا همان دریا بود

 • محمدعلي
  1394/08/20 Wednesday, November 11, 2015

  Nation and people that can not persist on his appealing will be lost eventually!

 • عبدالغفور
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  dreading and afraiding and scaring and fearing

 • محمدعلي
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  My son dread to be alone in the home!

 • محمدعلي
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  I am really dreaded of whom that is in the face of friend!

 • محمدعلي
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  I dread wild animals attack in the forest!

 • Abbas
  1394/09/01 Sunday, November 22, 2015

  Dreading is brother death.ترس برادر مرگ است

 • سمیهa
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  I am dreading death

 • محمدعلي
  1394/09/02 Monday, November 23, 2015

  The poor poodle dreaded of the violent dog and mounts to top of the tree!

 • محمدعلي
  1394/09/03 Tuesday, November 24, 2015

  The child dreaded of dark home!

 • ملیحه
  1394/09/03 Tuesday, November 24, 2015

  I dont dread about future

 • محمدعلي
  1394/09/04 Wednesday, November 25, 2015

  No dreaded was for the gallant solider!

 • علی
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  v. fear, be afraid; be anxious about; hold in awe, respect greatly

 • علی
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  n. fear, terror, horror

 • الهام
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  she can't swim and dreads going in the water

 • رضا
  1394/12/02 Sunday, February 21, 2016

  كدبندي " از ادمهاي دريده بايد ترسيد"

 • محمدعلي
  1394/12/03 Monday, February 22, 2016

  Every body dreaded by an explosive sounds in our vicinity!

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  anticipate with great apprehension or fear. "Jane was dreading the party"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  regard with great awe or reverence. "the man whom Henry dreaded as the future champion of English freedom"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  great fear or apprehension. "the thought of returning to London filled her with dread"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a sudden take-off and flight of a flock of gulls or other birds. "flocks of wood sandpiper, often excitable, noisy, and given to dreads"

 • الهام
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  fear

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  anxious or over anxious = زياد دل واپس ،اشفته ،مضطرب

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  a strong fear of something that is going to happen or may happen

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  n. fearful expectation or anticipation

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  v. be afraid or scared of; be frightened of -- adj. causing fear or dread or terror

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Are you dreading this?

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  A burned child dreads the fire.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Why do you think animals dread fire?

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  They live in constant dread of floods.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  anticipate with great apprehension or fear.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "Jane was dreading the party"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  synonyms: fear, be afraid of, worry about, be anxious about, have forebodings about

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  regard with great awe or reverence.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت