ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

مرجع انتخابی:
ایمیل:       
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 35 100 1

معنی کلمه feminine

معنی feminine از مرجع آموزشی 504 Absolutely Essential Words به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه feminine

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • hry1351@gmail.com
  1392/02/10 Tuesday, April 30, 2013

  مترادفwomen

 • hry1351@gmail.com
  1392/02/10 Tuesday, April 30, 2013

  متضاد Men

 • سید عادل
  1392/02/16 Monday, May 6, 2013

  1. having qualities that are considered to be typical of women, especially by being gentle, delicate, and pretty ==> Dianne loved pretty feminine things

 • سید عادل
  1392/02/16 Monday, May 6, 2013

  2. relating to being female [= female] ==> traditional feminine roles

 • سیدابوالحسن
  1394/04/02 Tuesday, June 23, 2015

  کد بندی برای حفظ کلمه: ( " فمیدید" که یک مقدار ژن " زنانه" هم تو آقایون هست.

 • محمدعلي
  1394/06/25 Wednesday, September 16, 2015

  How scarce masculine face among young boys today's !!!

 • سمیهa
  1394/06/30 Monday, September 21, 2015

  of the female sex; characteristic of a woman or women

 • سمیهa
  1394/06/30 Monday, September 21, 2015

  (Grammar) female gender; word which marks the female gender

 • سمیهa
  1394/06/30 Monday, September 21, 2015

  مربوط به جنس زن ،مونث ،مادين ،زنان

 • محمدعلي
  1394/06/31 Tuesday, September 22, 2015

  Behaving with feminine manner by her husband cause to enhance spouse relationship !!

 • رسول
  1394/08/08 Friday, October 30, 2015

  feminine is related to women

 • محمدعلي
  1394/08/09 Saturday, October 31, 2015

  What's happened to our culture?Men are clothing feminine !

 • عبدالغفور
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  femenine clothes arent suitable for men.

 • محمدعلي
  1394/08/29 Friday, November 20, 2015

  This store is exclusively feminine!

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  adj. of the female sex; characteristic of a woman or women

 • علی
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  n. (Grammar) female gender; word which marks the female gender

 • محمدعلي
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  Feminine is everything that related to the women!

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  having qualities or an appearance traditionally associated with women, especially delicacy and prettiness. "the snowdrops gave a feminine touch to the table"

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  synonyms: womanly, womanlike, ladylike, girlish, female

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  of or denoting a gender of nouns and adjectives, conventionally regarded as female

 • احسان
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  the female sex or gender. "the association of the arts with the feminine"

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  a feminine noun, pronoun etc belongs to a class of words that have different inflections from masculine or neuter words →masculine

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  traditional feminine roles

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  Dianne loved pretty feminine things.

 • مجید
  1395/03/26 Wednesday, June 15, 2016

  n. a gender that refers chiefly (but not exclusively) to females or to objects classified as female

 • arezo
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  برای حفظ این واژه از کلمه ی "فمینیسم" یعنی دفاع از حقوق "زنان" میاد

 • الهام
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  feminine gender= جنس مونث

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Ellie is very feminie.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Every noun in Portuguese is either feminine or masculine.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  Some women look more masculine than feminine.

 • پیمان
  1395/12/28 Saturday, March 18, 2017

  A slender feminine arm.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  having qualities or an appearance traditionally associated with women, especially delicacy and prettiness.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  "the snowdrops gave a feminine touch to the table"

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  of or denoting a gender of nouns and adjectives, conventionally regarded as female.

 • hosein
  1396/08/04 Thursday, October 26, 2017

  the female sex or gender.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت